29 oktober 2018

Svårförklarade kostnads­­ökningar för försvars­materiel

Kostnaderna för försvars­materiel ökar snabbare än den allmänna prisutveck­lingen. FOI under­söker i en ny rapport vad det beror på.

soldater sitter i skuggan av en stridsvagn

Kostnaderna för försvarsmateriel ökar snabbt. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten.

Försvarsmateriel måste hålla samma prestanda som en potentiell motståndares. Därför blir materielen allt bättre, snabbare, kraftfullare och därmed dyrare. Det förklarar till stor del att kostnaderna för försvars­materiel ökar snabbt. Men den förklaringen räcker inte, visar en färsk rapport från FOI.

– Ökade prestanda, som snabbare flygplan eller mer eldkraft, förklarar bara en del av kostnads­ökningarna. Även den övriga kostnadsökningen är väsentligt högre än den allmänna, säger Nima Khodabandeh som är analytiker vid FOI.

Halva ökningen svår att förklara

Han är en av författarna till rapporten ”Kostnads­utveckling för försvarsmateriel” som presenterades i oktober. Syftet är bland annat att lättare kunna bedöma framtida kostnader och ge underlag för hur det index som används för att kompensera försvaret för kostnads­ökningar (FPI) ska utformas.

FOI-analytikerna har i den aktuella rapporten utgått från en studie som FOI gjorde 2011. Den upp­skattade att kostnaderna för försvars­materiel i genomsnitt ökade tre till fyra procent mer än den allmänna prisutveck­lingen per år. Drygt hälften av skillnaden kan förklaras av ökade prestanda. En interna­tionell jämförelse visar att även i andra länder ökar kostnaderna på ett motsvarande sätt.

Använder norsk modell

FOI-analytikerna har använt en norsk analys­modell för sina beräkningar på vårt svenska system.

– Vi fortsätter att titta på kostnads­utvecklingen och på vad som inte kan förklaras med prestandaökning. Vi förädlar just nu modellen och använder variabler som passar bättre för våra svenska system, säger Nima Khodabandeh.

Att kostnaderna som inte kan förklaras med prestanda­­ökningar är högre än den allmänna skulle enligt honom möjligtvis kunna bero på bristande konkurrens. Det finns få aktörer på marknaden som teoretiskt kan sätta ett högre pris. Han poängterar samtidigt att marknaden måste undersökas närmare.