10 december 2018

Digitala diskussioner om det svenska valet

FOI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) studerat det svenska valet utifrån två olika perspektiv. Dels har användningen av automatiserade konton på Twitter studerats och dels har diskussioner om valets genomförande analyserats.

Blå bot

I studien om automatiserade konton (även kallade botar) på Twitter har alla konton som twittrat om valet mellan 5 mars och den 30 september analyserats. Huruvida ett konto är automatiserat eller inte avgörs med hjälp av maskininlärning, där man har gett datorn en mängd publicerade kända automatiserade konton för att lära den att känna igen ett automatiserat beteende. De botar som undersökts i studien är av tre typer. Dels sådana som styrs automatiskt av en mjukvara, dels sådana som kan hanteras av någon som är anställd för att sprida propaganda, eller av en privatperson som i hög omfattning kopierar eller retweetar innehåll. Det spelar ingen roll om kontot är en maskin, en anställd eller en människa med gott om tid, effekterna är desamma, och det är effekterna som studeras.

– Automatiserade konton kan användas för att försöka påverka människor genom att man får en förvrängd bild av att ämnen diskuteras betydligt mer än vad de faktiskt gör, säger Johan Fernquist, forskare på FOI.

Forskarna noterade att antalet botar som diskuterade valet mer än fördubblades från juli till augusti. Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige var de partier som fick starkast stöd på Twitter enligt studien, både av genuina konton och automatiserade konton. Det visades sig också att det är vanligare att ett automatiserat konto uttrycker stöd för Sverigedemokraterna jämfört med vad de genuina kontona gör.

I den andra rapporten har fokus varit på att studera de diskussioner som handlar om valets genomförande. Ett av syftena är att identifiera eventuella missförstånd och bristande kunskap om valprocessen. Resultaten kan sedan användas av berörda myndigheter för att förtydliga delar av valprocessen i framtida val.

– Det är viktigt att försöka minska konspirationsteorier och ryktesspridning inför kommande val. I de digitala miljöerna som vi studerat finns det en hel del oklarheter kring vissa delar av valets genomförande som kan bidra till teorier om valfusk, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

Läs mer om uppdraget och ladda ner rapporterna på MSB:s webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.