Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

25 januari

Anna-Lena Österborg vikarierande GD på FOI

Regeringen har utsett överdirektör Anna-Lena Österborg till vikarierande generaldirektör från och med den 24 januari tills ny generaldirektör tillträtt.

Anna-Lena Österborg

Vikarierande GD Anna-Lena Österborg

Tidigare generaldirektören Jan-Olof Lind tillträdde som statssekretererare hos försvarsminister Peter Hultqvist på torsdagen den 24 januari.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.