25 januari 2019

Anna-Lena Österborg vikarierande GD på FOI

Regeringen har utsett överdirektör Anna-Lena Österborg till vikarierande generaldirektör från och med den 24 januari tills ny generaldirektör tillträtt.

Anna-Lena Österborg

Vikarierande GD Anna-Lena Österborg

Tidigare generaldirektören Jan-Olof Lind tillträdde som statssekretererare hos försvarsminister Peter Hultqvist på torsdagen den 24 januari.