9 maj 2019

Jens Mattsson utnämnd till ny generaldirektör på FOI

Från och med den 12 augusti 2019 är Jens Mattsson generaldirektör och myndighetschef för FOI. Beslutet om utnämningen togs vid regeringens sammanträde torsdagen den 9 maj. Jens Mattsson kommer närmast från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där han varit generaldirektör och myndighetschef sedan 2012.

Jens Mattsson

Jens Mattson. Foto: Madeleine Westerlund/FOI.

Jens Mattsson har tidigare bland annat varit verksam som avdelningschef vid Karolinska Institutet . Han var åren 2014–2016 ledamot av Statens jordbruksverks insynsråd. Jens Mattsson invaldes 2018 som ledamot vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och han är också medlem i akademiens utskott för forskningsfrågor. Han är därutöver ledamot i flera stiftelser, nämnder och råd.

Jens Mattsson utexaminerades från Uppsala universitet 1989 och disputerade 1993 vid Sveriges Lantbruksuniversitet på en doktorsavhandling i mikrobiologi. Han är docent i molekylär parasitologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.