15 maj 2019

Hållbar utveckling i fokus på internationell konferens

14–16 maj pågår den internationella konferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) på Försvarshögskolan i Stockholm.

Logotypen för ECDE

Den riktar sig framförallt till expertis, beslutsfattare, försvarspersonal, forskare och andra nyckelpersoner inom området miljö och hållbarhet. Cirka 30 föreläsare och 150 deltagare är samlade i Stockholm för att utbyta erfarenheter för att så långt som möjligt minimera negativ miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Konferensen belyser bland annat hur försvarsverksamhet på olika sätt påverkar miljön och klimatet, till exempel genom militära övningar och operationer samt hantering av miljöfarliga material och ämnen.

Konferensen är den fjärde i ordningen och arrangeras i år av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.