6 augusti 2019

Ökad kunskap kan motverka störsändare

Hot mot och störningar av bland annat GPS-systemet ökar. Sveriges myndigheter behöver ta vara på de nya metoder som finns för att motverka sårbarheter. FOI och MSB arbetar nu med att sprida kunskap för att möta hotbilden.

Infångad drönare (illustration)

Drönare är ett exempel på något som kan få stora besvär av störsändare. Foto: Alexander Gorlov/Shutterstock.

Polisens beslag av störsändare ökar och störningar av GPS-system har drabbat civila trafikflyg i norra Sverige och Norge. Även satellitnavigationssystemet Galileo är drabbat. Ett samlingsnamn för bland annat GPS och Galileo är GNSS (Global Navigation Satellite System).

– Den som kan störa ut eller på annat sätt påverka GNSS kan ställa till stor skada och stora besvär. Det finns exempel på vilseledning av fartyg och drönare och även om exempelvis civila trafikflyg har flera system för navigering så kan andra samhällskritiska system påverkas avsevärt vid en incident, säger Mikael Alexandersson, förste forskningsingenjör på FOI:s avdelning för ledningssystem.

Oavsett om en kriminell person eller en stat ligger bakom en GNSS-störning behöver ansvariga för samhällskritisk infrastruktur veta hur hot ska bemötas.

– Under 2019 har vi och FOI bland annat samlat representanter från 25 myndigheter för en workshop om hur vi tillsammans möter dessa hot. Vi informerade även om Galileos robusta och krypterade tjänst PRS för ägare av kritisk infrastruktur, vilken vi märkt är nästan okänd bland användare i Sverige, säger Kristoffer Hultgren, rymdexpert på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Arbetet framöver handlar om att öka samordningen myndigheter emellan och att fortsätta bevaka den tekniska utvecklingen inom området.

Bild på personerna som uttalar sig i artikeln

Kristoffer Hultgren och Mikael Alexandersson. Foto: Albert Hager Bernats/FOI.