3 september 2019

3D-teknik för tillverkning av detaljer i fält

Intresset för att ta fram militära produkter genom 3D-utskrifter ökar. Det finns stora vinster att göra, bland annat i fält.

3D-komponent

En anställd på det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn drar åt en skruv på en komponent tillverkad i en 3D-skrivare. Foto: Paul Zinken/dpa.

– I Afghanistan upptäckte USA:s trupper att ventilen på fordonsdäcken ofta gick sönder på grund av det steniga underlaget. Eftersom de hade med sig utrustning för så kallad additiv tillverkning designades en skyddskåpa till ventilerna – som sedan skrevs ut och testades med goda resultat, säger Steven Savage, forskningschef på FOI:s avdelningen för ledningssystem i Linköping.

Han tar ett exempel från Mali, där förband från Nederländerna upptäckt att deras fyrhjulingar behövde ha GPS-mottagare på styret – men att det saknades fästen för dem. De tog fram en skiss på plats som skickades hem via epost. En nederländsk forskningsorganisation tog fram en datamodell som skickades tillbaka till förbandet i Mali – som skrev ut fästet med en förhållandevis enkel 3D-skrivare. Det hela tog endast några dagar, vilket kan jämföras med utvecklings- och transporttiden för ett traditionellt utvecklat fäste.

Behov av nationell strategi

– Det handlar om kostnader och värden. Kostanden för att formspruta ett fäste kanske är minimal på hemmaplan, men i fält är värdet mycket högre. Ibland spelar det ingen roll vad det kostar när en detalj verkligen behövs.

Han säger också att vinsten ibland kan ligga i att tillverkningen blir enklare och billigare, utan att slutprodukten nödvändigtvis bli bättre. Till exempel kan komplexa former, till exempel gångjärn i flygplansdörrar – som idag ofta tillverkas av titan – enklare tas fram med additiv teknik. Besparingen ligger i både materialvinster och minskad bearbetningskostnad, då titan både är dyrt och svårt att behandla.

– I Sverige ligger vi långt framme på den civila sidan. Det finns flera företag och institut som lagt stora resurser på forskning och utveckling. På den militära sidan är vi inte lika långt framme. Kompetensen finns, men när, var och hur ska vi använda tekniken?

Lång tid att lösa juridiska frågor

Steven Savage påpekar att det till exempel krävs rutiner, regelverk och ansvarsutpekande för spårbarhet om originaldelar blandas med fälttillverkade delar för att inte olika livslängder ska ställa till problem.

Rätt använd öppnar alltså tekniken för nya möjligheter att snabbt hitta ny, och ersätta trasig, materiel samt undvika långa och farliga transportvägar. Men den kan även komma att revolutionera upphandlingsprocesserna: I stället för att köpa en komponent kan det röra sig om upphandling av en ritning och exempelvis rätten till fälttillverkning. Även rätten till 3D-tillverkning i verkstäder, som del av ordinarie underhåll, har mycket stor potential.

– Jag tror att de tekniska problemen i industriellt avancerade länder som Sverige är helt lösta inom 10–15 år. Men de juridiska frågorna kommer troligen att ta mycket längre tid att lösa, säger Steven Savage.

Den som vill sätta sig in mer i ämnet kan beställa Steven Savages rapport Additive manufacturing från FOI.

Additiv tillverkning kallas i dagligt tal för 3D-utskrift och innebär att material kan formas med en lager-på-lager-teknik utifrån en digital modell. Till skillnad från konventionell (subtraktiv) tillverkning där material avlägsnas från ett fast block för att skapa den önskade delen, så börjar additiv tillverkning med pulver eller tråd och en digital modell. Lager för lager byggs på tills detaljen är färdig. Tekniken gör det möjligt att framställa komplexa komponenter som i många fall inte skulle kunna tillverkas med traditionella tillverkningstekniker.