24 september 2019

Elektrisk energi ger effektivare förbränning och minskar utsläpp

Med en gnutta elektrisk energi kan det bli möjligt för industrier att öka effektiviteten vid förbränning och samtidigt minska utsläppen av emissioner. I ett gemensamt projekt med industrin forskar FOI om hur förbränningsprocesser i motorer kan bli mer stabila.

Effect 2-forskare

Forskarna Andreas Ehn (Lunds Universitet), Mattias Elfsberg (FOI) och Arne Irewall (Siemens Turbomachinery) i ett av Siemens laboratorier i Finspång där de använde sig av mikrovågsenergi för att påverka förbränningsprocessen i en brännare. Foto: Tomas Hurtig, FOI.

 

Idag har alla industrier krav på sig att bli mer energieffektiva och minska utsläppen. Sedan 2012 finansierar Energimyndigheten projektet EFFECT som handlar om att undersöka ifall det går att underlätta förbränningsförloppet i motorer med stimulans av elektrisk energi.

– I alla motorer har man en flamma som förbränner en gas eller ett vätskeformigt bränsle. Om man leder in en liten mängd elektrisk energi i flamman kan man få den att brinna mer effektivt, förklarar Christer Fureby, forskningschef på FOI:s avdelning för försvars- och säkerhetssystem.

Syftet med projektet är att undersöka på vilket sätt den elektriska energin kan föras in i flamman så effektivt som möjligt och vad som händer i den.

– Vi vill ta reda på hur man på bästa sätt kan använda detta för att hjälpa industrin att öka förbränningsverkningsgraden och samtidigt reducera utsläppen, säger Christer Fureby.

Minskad energiåtgång

Projektet som är inne i sin andra etapp ska pågå fram till 2020. Förutom FOI deltar avdelningen för förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola tillsammans med Siemens Turbomachinery AB och SSAB.
För Siemens som bland annat tillverkar gasturbiner för kraftproduktion skulle ett förbättrat förbränningsförlopp innebära minskad energiåtgång i produktionen. Samma sak gäller för SSAB som varmvalsar stål till olika typer av industrier.

– Det är enormt energikrävande så därför vill SSAB se om de på det här sättet kan effektivisera uppvärmningen av stålet och reducera emissionerna. Vi har lyckats visa att det går att stabilisera flammor med elektrisk energi när de normalt skulle börja släckas ut eller sota mycket, säger Christer Fureby.

Simulering av förbränningsförlopp ett av FOI:s många expertområden. Sedan ett tag tillbaka deltar FOI också i utvecklingen av ett höghastighetsflyg där erfarenheterna från Effect kan komma till användning.