26 september 2019

Björn von Sydow ny styrelseordförande för FOI

Regeringen har torsdagen den 26 september förordnat Björn von Sydow till ny styrelseordförande för FOI:s styrelse, efter Yvonne Gustafsson som förordnats till motsvarande post för FMV:s styrelse. Björn von Sydow tillträder den 1 oktober 2019.

Björn von Sydow

Björn von Sydow. Foto: FOI.

– Jag ser fram emot att Björn von Sydow tillträder som ordförande i FOI:s styrelse och att vi tillsammans fortsätter arbetet med myndighetens verksamhetsutveckling. Jag tror inte vi kunnat få en bättre ordförande vad gäller bredden och förståelsen för försvarsområdet men också forskningens betydelse, säger generaldirektör Jens Mattsson.

– Samtidigt tackar vi Yvonne Gustafsson för ett mångårigt ordförandeskap, för gott samarbete och för det engagemang hon haft för FOI, dess verksamhet och medarbetare.