26 september 2019

Indiens ambitioner ökar visar ny rapport

En ny rapport från FOI och Utrikespolitiska institutet (UI) tar ett omfattande grepp om samtida indisk inrikes-, utrikes-, och säkerhetspolitik. Studien är därmed ett unikt bidrag för förståelsen av Indiens stormaktsambitioner, men också de utmaningar landet står inför på sin väg dit.

Karta över Indien

Indien har ambitionen att bli en ledande makt på den internationella arenan. Bild från Shutterstock.

Under våren 2019 gjorde hundratals miljoner indier sina röster hörda i historiens största demokratiska val. Det är inte enbart en indisk angelägenhet, utan har betydelse för utvecklingen bortom landets gränser. Indien har ambitionen att bli en ledande makt på den internationella arenan och är i dag en av världens snabbast växande större ekonomier. Landet genomgår omfattande samhällsförändringar och moderniserar samtidigt sina väpnade styrkor.

– Trenden är tydlig att Indien blir en allt viktigare aktör både regionalt i Asien men också globalt, konstaterar FOI-forskaren Samuel Bergenwall som är medförfattare och en av redaktörerna för rapporten.

Indien vill bli en global stormakt, och fördjupar sina relationer till inflytelserika stater som USA och Ryssland samtidigt som man stärker sitt engagemang i regioner bortom närområdet, till exempel i Afrika och Mellanöstern.

Samtidigt pekar rapporten på en rad utmaningar som skulle kunna dämpa utvecklingen. Indiens framväxt som internationell aktör bedöms starkt påverkas av den inrikespolitiska utvecklingen – hur väl landet hanterar utmaningar som arbetslöshet, ojämlikhet, miljöförstöring och samhällelig polarisering.

– För indiska väljare har landets ställning i världen blivit en allt mer framträdande fråga på senare år. Samtidigt är fortsatt inhemskt reformarbete en förutsättning för att skapa resurser och kapacitet för ökat indiskt engagemang i Asien och globalt, säger Henrik Chetan Aspengren, Sydasienforskare vid UI:s Asienprogram, och medförfattare samt redaktör för rapporten.

Inom försvarspolitiken söker Indien aktivt motverka potentiella säkerhetsutmaningar från Kina och Pakistan, och har ambitionen att bli respekterad som en ledande militär makt med förmåga att agera långt bortom sitt närområde.

– Indien har en mycket ambitiös plan för försvarsmodernisering, och har redan i dag de fjärde största militära utgifterna i världen, kommenterar Samuel Bergenwall.

För Sverige och EU blir det allt mer betydelsefullt att förhålla sig till Indien, inte enbart som en handels­partner. Indien är en allt viktigare aktör inom frågor som rör försvar och säkerhet, klimat och miljö, demokrati och mänskliga rättigheter, samt internationella normer och multilaterala institutioner.

Studien har utförts i samarbete mellan FOI och UI och är unik i sitt slag då den ger såväl de bredare utvecklings­linjerna som detaljkunskap av vikt för att förstå det samtida Indiens politiska prioriteringar.