24 oktober 2019

Ensamagerande vålds­verkare hyllas som hjältar på internet­forum

I radikalnationalistiska digitala miljöer inspirerar ensamagerande våldsverkare varandra och det är vanligt att de som utfört våldsdåd får hjältestatus. Det är ett par av slutsatserna i FOI-rapporten Digitalt slagfält.

Rapportomslaget

Bild: ”Bowl cut” – detalj från bild hämtad från Unicorn Riot (unicornriot.ninja)

FOI har fått i regeringsuppdrag att genomföra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Rapporten Digitalt slagfält fokuserar på internationella radikalnationalistiska* miljöer och är en delredovisning av regeringsuppdraget.

– Flera av de senaste årets terrordåd har begåtts av individer med koppling till radikalnationalistiska miljöer. Där inspirerar de varandra och människor som utför våldsdåd får ofta hjältestatus. Även så kallade yttrandefrihetsvänliga forum med minimala restriktioner har en tendens att locka individer som uttrycker radikalnationalistiska åsikter, säger Lisa Kaati, forskare och projektledare.

Några av de forum som forskarna undersökt är Stormfront, Daily Stormer och Gab. Där förekommer mycket hatfulla kommentarer och avhumanisering av etniska minoriteter, politiska motståndare och HBTQ-personer. Konspirationsteorier är en annan metod som används för att tillskriva individer och grupper egenskaper som gör dem till legitima måltavlor för våld.

– Språket och kulturen är speciell i radikalnationalistiska miljöer. Samtida internetkultur blandas med rasistiska och nationalsocialistiska läror. Genom en kultur av ironi, dubbeltydighet, symbolspråk och insinuationer undviks censur och dessutom försvårar de för utomstående att tolka och bemöta budskapen, säger Lisa Kaati.

 

* I den här rapporten används begreppet radikalnationalism, då det synonyma begreppet högerextremism kan vara missvisande på grund av den associativa kopplingen till den parlamentariska högern. Även om radikalnationalister i vissa avseenden kan stå nära den parlamentariska högern, kan de också i många avseenden skilja sig ifrån den. Ordet extremism för tankarna till avvikande politiska åsikter, idéer som drivits för långt, något som de flesta tar avstånd ifrån.

Den 2 juni 2016 gav regeringen i uppdrag (Ku2016/01373/D) till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda. Den 1 mars 2018 utökades uppdraget (Ju2018/01298/KRIM) ytterligare. Uppdraget består av att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.