25 oktober 2019

Ny studie om näthatare

Personer som uttrycker hat eller skriver nedsättande kommentarer om journalister på nätforumet Flashback är företrädesvis män, 40-60 år och särskilt aktiva under fredagskvällar. Det visar en ny studie som FOI gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Rapportomslag

Flashback är ett stort webbforum, en av de mest välbesökta sociala medieplattformarna i Sverige och en plats med många diskussionstrådar om journalister och journalistik. Flashback har enligt egen utsago drygt 1,2 miljoner användare.

I denna studie syftar digitalt hat på digital kommunikation som antingen nedvärderar eller verbalt attackerar en grupp eller en individ. Exempel:

  • uppmaningar eller önskan om att skada eller förgöra
  • sexistiska och rasistiska kommentarer
  • kommentarer som syftar till att underminera trovärdigheten hos en individ eller grupp

I studien har FOI gått igenom tusentals inlägg på Flashback. 7 372 användare uppfyllde urvalsvillkoren att ha nämnt journalister (vid namn eller gruppen) minst två gånger och publicerat minst 1 000 inlägg på Flashback. Från denna grupp gjordes ett slumpmässigt urval om 228 användare för detaljerad analys. Tre bedömare klassificerade inläggen och för 34 av de 228 användarna bedömde samtliga analytiker att användaren publicerat minst två inlägg innehållandes hatbudskap riktade mot yrkeskåren journalister, eller mot en enskild namngiven journalist.

– Utifrån texterna som detta urval av näthatare publicerat på forumet har vi analyserat till exempel ålder, vilken tid på dygnet de postar inlägg och personlighet, säger forskningsingenjör Johan Fernquist, projektledare för studien. Studien visar att näthatarna är mest aktiva i diskussioner om integration och invandring på Flashback.

Genom en maskininlärningsmodell bedöms även personligheten hos näthatarna.

– Via den automatiserade personlighetsanalysen kan vi exempelvis se att näthatarna har en lägre grad av öppenhet och vänlighet jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare, konstaterar Johan Fernquist.

Digitalt hat inte samma sak som motstånd mot någons åsikter

– Att uttrycka missnöje eller motstånd mot någons åsikter är inte näthat. Denna studie för TU fokuserar på näthatare som nedvärderar eller verbalt attackerar journalister. Den ökar också förståelsen för samhällsproblemet hat i digitala miljöer, avslutar Johan Fernquist.

Etikprövning

All forskning som berör känsliga personuppgifter ska enligt lag etikprövas. Den godkända etikprövningen för denna studie har Dnr FOI-2019-1561.

Det är omöjligt att utifrån studien identifiera någon individ eller användare på Flashback.