11 november 2019

FOI gör världen säkrare

Genom unik kompetens för att detektera kärnvapenprov gör FOI:s experter världen till en säkrare plats. Detektorerna ingår i ett globalt system för att snabbt avgöra om och var ett kärnvapenprov har skett. Spetstekniken är världsledande.

Bild från testerna

Skärmdump från filmen du kan se längre ned på denna sida. Foto: FOI.

En borrigg vid Kvarntorp utanför Kumla drar upp ett långt borrstål täckt av svart lera i uranrik mark. Intill står FOI:s forskare och övervakar, beredda med mätinstrument. Här pågår världsledande forskning som stödjer nedrustningen av kärnvapen.

– Vi tar reda på mer om bakgrundsstrålning för att säkrare kunna avgöra om en uppmätt strålningsnivå kommer från en naturlig källa eller från en nukleär sprängning, säger Mattias Aldener, forskningsledare vid enheten för kärnvapenfrågor.

Allt hänger samman med ädelgasen xenon. När en kärnvapenladdning sprängs under jord frigörs bland annat xenon. En förhöjd halt av gasen är ett säkert tecken på en nukleär explosion. Men eftersom gasen finns naturligt i marken, kan en anklagad nation hävda att det rör sig om naturlig bakgrundsstrålning.

– Därför har vi samlat in ett antal markgasprover runt Kvarntorpshögen i Närke, ett område med hög halt av uran i marken, och därmed naturligt höga halter av xenon – dock ofarligt för människor, säger Tomas Fritioff, även han forskare vid enheten för kärnvapenfrågor.

Viktig pusselbit i globalt system

Sedan flera år tillbaka utvecklar FOI:s forskare system till CTBTO, den organisation som ska övervaka att det globala provstoppsavtalet efterlevs.

– Systemet kallas för SAUNA och vi är nu uppe i den tredje generationen. De finns placerade på hälften av de 40-tal platser runt om i världen som mäter ädelgas och ingår i det globala mätsystem som CTBTO driver, säger Mattias Aldener.

Dygnet runt kontrolleras inte bara halten av radioaktivt xenon i atmosfären utan även partikelprover tas, liksom mätningar av seismologiska och hydroakustiska signaler samt infraljud för att avslöja kärnvapenprover. Resultaten skickas automatiskt till CTBTO i Wien som sedan vidarebefordrar informationen till de länder som undertecknat avtalet.

Den svenska spetstekniken är mycket en viktig pusselbit systemet.

– Vi är världsledande inom mätning och analys av xenon, orsaken är att vi arbetat länge inom området och koncentrerat oss på tillförlitliga system, säger Mattias Aldener.

SAUNA är ett mätningssystem som ingår i ett globalt nätverk med cirka 300 mätpunkter med uppgift att stödja CTBTO att övervaka att kärnvapenprovsprängningar inte genomförs. SAUNA är världskänt för mätningar av luftburen radioaktivitet. Den första prototypen till systemet utvecklades vid FOI redan år 2000. Under 2006 blev systemet uppmärksammat när det detekterade xenon från ett nordkoreanskt underjordiskt kärnvapenprov. I dag finns även mobil utrustning för att mäta xenon på en misstänkt provplats.