12 november 2019

Kärnvapen: ”Kan tyvärr inte bli bättre än vad omvärldsläget medger”

I FOI:s podcast Rapporterat går två experter igenom kärnvapenfrågan historiskt och vad som kan komma att ske i framtiden.

Loggan för Rapporterat

Gäster i avsnittet är Mike Winnerstig, enhetschef, och Jens Wirstam, forskningsledare. De har varsitt perspektiv på kärnvapen: Policyfrågor och tekniska förmågor. Under avsnittet går forskarna igenom vad till exempel INF och NPT är, skillnaderna mellan strategiska och taktiska kärnvapen samt nedrustning och rustningskontroll. Dessutom får vi veta varför de har så låga förväntningar på den kommande översynen av NPT och vilka konsekvenser det kan få för Sverige.

Avsnittet är 44 minuter långt och finns där poddar finns.