20 november 2019

”Jag skulle vilja säga att vi befinner oss i en gråzon”

I FOI:s podcast Rapporterat går två experter igenom förståelsen av hotbild i gråzon.

Logotypen för Rapporterat

Gäster i avsnittet är Daniel Jonsson, forskningsledare, och Christoffer Wedebrand, analytiker. De går igenom tolkning och förståelse av hotbild i gråzon.

De tar bland annat upp skillnaden mellan hot och hotbild, att gråzon inte är något nytt och varför det går att säga att Sverige just nu befinner sig i en gråzon. Dessutom berättar de om riskerna som finns när myndigheter anstränger sig för att ta fram en gemensam hotbild.

Avsnittet är 23 minuter långt och finns där poddar finns.