4 december 2019

”Klyftan mellan Ryssland och väst ökar”

I det femte avsnittet av podcasten Rapporterat diskuterar två experter det ständigt aktuella ämnet Rysslands militära förmåga och säkerhetspolitiska ambitioner.

Podcast-logotyp

Gäster i avsnittet är forskningsledarna Johan Norberg och Gudrun Persson.

De går igenom slutsatser från den nyligen utgivna rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019. De berättar även varför seniora chefer inom militärtjänsten blir skickade till Syrien och vad som krävs för att klyftan mellan Ryssland och väst skulle kunna minska. Dessutom får vi veta varför Rysslands imponerande goda relationer med så gott som hela Mellanöstern kan ge ett begränsat handlingsutrymme i framtiden.

Avsnittet är 36 minuter långt och finns där poddar finns.