13 januari 2020

Arktis: ”Det är en dramatisk förändring som vi bevittnar”

Det sjätte avsnittet av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Arktis. Två experter går igenom klimatförändringarna, säkerhetspolitiken, handelsvägarna och naturtillgångarna i regionen.

Logotypen för Rapporterat

Gäster i avsnittet är Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, och Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för arktiska frågor 2017–2019.

De ger svar på frågor som:

  • Vad menas med uttrycket ”Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis”?
  • Hur stora skillnader mellan Obama- och Trump-administrationens agerande i regionen är det egentligen?
  • Hur påverkar den militära utvecklingen på Nordkalotten och Kolahalvön Arktis?

Avsnittet är 51 minuter långt och finns där poddar finns.