4 mars 2020

Kvinnohat och våldshyllningar i digitala incelmiljöer

Flera länders säkerhetstjänster har varnat för det växande hot som kommer från incel-miljön, en internetbaserad kultur av män som odlar kvinnohat och hämndlystnad till följd av oförmåga att inleda relationer. FOI har undersökt flera digitala mötesplatser som incels använder och presenterar resultatet i ett memo.

Illustration med streckgubbar, man omgiven av taggråd

Incelforumen förmedlar en utseendefixerad världsbild uppblandad med pseudovetenskapliga sociobiologiska teorier. Bild: M-SUR/Shutterstock.

Själva termen incel är en förkortning för involuntary celibacy (på svenska ofrivilligt celibat). Incel är inte någon organisation eller rörelse och det finns ingen tydlig ideologi som enar alla incels. Begreppet incel blev myntat av en kvinnlig kanadensisk collegestudent 1993. Då skapade hon en mejllista öppen för alla, oavsett kön och sexuell läggning, som led av ensamhet och inte hade lyckats upprätta några romantiska eller sexuella relationer. Under 2000-talet har dock incelkulturen utvecklats till något som nästan uteslutande lockar heterosexuella män. Ett tiotal dödliga attacker i världen har utförts av individer som i någon mån fostrats av incelkulturen.

— I vår studie har vi gått igenom några av de digitala miljöer, olika forum, där incels kommunicerar. Incelforumen förmedlar en utseendefixerad världsbild uppblandad med pseudovetenskapliga sociobiologiska teorier. Tonen är i många fall hatfylld, speciellt mot kvinnor som i vissa fall betraktas som naturresurser istället för människor. På forumen förekommer också hyllningar av kända våldsverkare och mördare, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

Forskarna som skrivit memot tillhör FOI:s Data Science-grupp. De förenar forskning inom en mängd olika områden som psykologi, statsvetenskap, och kriminologi med datoriserade analyser och lingvistik. Statistiken i studien är insamlad från forumen incels.co, lookism.net och looksmax.me med ett webbanalysverktyg mellan oktober och december 2019.

— De flesta besökarna på forumen är amerikaner, men sett till befolkningsmängd finns en betydligt större andel besökare från Sverige än från USA*. I forumen beskrivs Sverige som ett land som på grund av stor flyktingmottagning är ”cucked”, ett begrepp incels använder om veka män som låter sig domineras. Svenska kvinnor anses ha tagit över makten och förstört landet genom feminism samt stor invandring av utländska män vilket förstör den sexuella marknaden för etniskt svenska män, säger Lisa Kaati.

Amerikanen Elliot Rodger, en 22-årig man som 2014 dödade sex personer och skadade fjorton innan han sköt ihjäl sig själv, hyllas som en hjälte inom de våldsbejakande fraktionerna av incelkulturen. Innan attacken laddade Rodger upp en video där han berättade om sin besvikelse över att aldrig ha haft sex och om hur han skulle uppnå vedergällning genom att döda kvinnor och sexuellt aktiva män. Att ”göra en ER” (Elliot Rodgers initialer) är ett begrepp som incels som fantiserar om att följa hans exempel använder.

— Att träffa andra som är i samma situation och som validerar ens känslor kan bidra till en känsla av tillhörighet. Incelforumkulturen kan dock vara destruktiv eftersom medlemmarna i många fall göder varandras depression, raseri och utseendefixering. Det finns också ett stort självhat på forumen, att vara ful är en legitim anledning till att begå självmord, säger Lisa Kaati.

Forskarna avslutar memot med att mer forskning är nödvändig för att kunna bedöma i vilken mån incelkulturen i sig är ett hot, vad som får individer att söka sig dit och vad som får vissa av dessa individer att omsätta sina våldsfantasier i handling.

*240 besök från Sverige per miljon invånare jämfört med USA:s 43 besök per miljon invånare.