17 april 2020

FOI stöder sjukvården

FOI har börjat analysera kliniska covid-19-prover för Region Västerbotten och testa andningsskydd åt sjukvården. FOI har även skickat en stor mängd personligt skyddsmaterial till Socialstyrelsen via samordningsfunktionen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Forskare genomför prover

FOI kan bidra med upp till cirka 200 covid-19-prover per dag. Foto: FOI.

Runt påskhelgen började FOI i Umeå att analysera kliniska prover åt Region Västerbotten. Uppdraget sträcker sig över en månad till att börja med, men kommer sannolikt att bli förlängt. Omprioriteringar av långsiktig forskning gör att FOI nu kan ställa om och stödja sjukvården.

–Regionen behövde stöd med analyser av kliniska prover för detektion av SARS-CoV-2, vi kör nu skarpt och kan bidra med upp till cirka 200 prover per dag, säger Åsa Scott, avdelningschef för CBRN-skydd och säkerhet.

Den analysmetodik som FOI tagit fram tillsammans med Region Västerbotten är mindre sårbar när det gäller brist på de kommersiella testkit som de flesta inom sjukvården använder. Sådana testkit behövs normalt för att analysera den typ av virus som Sars-Cov-2 tillhör. Detta har gjort att FOI nu, via Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten, också kan stödja andra regioner med alternativa analysmetoder.

Förutom analyser så bidrar FOI på uppdrag av Region Västerbotten också aktivt till att öka kunskapen om viruset så att samhällets möjligheter att hantera smittan snabbt kan bli bättre.

–Utrustningen i vårt laboratorium här i Umeå är avancerad. Det innebär att vi kan se vilka genetiska varianter av Sars-Cov-2 som finns i regionen, men även undersöka om viruset muterar. Denna kunskap är viktig för att säkerställa att den diagnostik som används fortfarande är aktuell även framöver, säger Åsa Scott.

Just bristen på pålitliga kommersiella reagenskit är ett stort nationellt problem som FOI, i samarbete med andra myndigheter inom Forum för Beredskapsdiagnostik*, försöker lösa genom att ta fram mer robusta alternativ. Detta arbete är främst en beredskapsfråga på längre sikt men där problemet med brist på kommersiella kit under pågående pandemi blivit väldigt tydligt.

Tester av andningsskydd

Under mars har FOI också skickat en stor mängd skyddsmateriel till Socialstyrelsen som samordnar allt stöd inom hälso- och sjukvården. Det handlade bland annat om skyddsmask 90 samt skyddshandskar- och dräkter. Socialstyrelsen ser till att utrustningen blir distribuerad till de regioner som har störst behov.

– Vi testar även andningsskydd för Karolinska Institutet via RISE, Research Institutes of Sweden. Vi testar hur bra maskerna står emot coronaviruset, allt från enklast möjliga andningsskydd till mer avancerade. Efterfrågan på detta arbete är mycket stor, säger Åsa Scott.

Allt stöd som FOI levererar och som relaterar till den pågående coronapandemin sker på förfrågan och i dialog från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB eller sjukvården.

 

* Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), FOI och Livsmedelsverket med syfte att stärka den svenska laboratorieberedskapen. De olika myndigheternas kompetens- och ansvarsområden kompletterar i mycket varandra och täcker tillsammans områdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten) och miljöprover.