25 juni 2020

Pandemiperspektiv: Hur länge räcker maten?

FOI publicerar den 1 juli antologin Perspektiv på pandemin med sexton korta artiklar som gör en inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av Coronakrisen 2020.

FOI pod Rapporterat - text på röd bakgrund