1 juli 2020

Perspektiv på pandemin

I en ny antologi från FOI diskuteras i sexton korta artiklar vad vi kan vi lära av pandemin för utvecklingen av svensk krishantering och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Solförmörkelse

Rapporten Perspektiv på pandemin gör en inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av Coronakrisen 2020.

— Det finns redan mycket att lära från pandemin inför återuppbyggnaden av totalförsvaret, trots att krisen inte på långa vägar är över, säger GD Jens Mattsson i en kommentar. I den här antologin lyfter vi fram några av de aspekter som vi menar bör tas med i den fortsatta planeringen.

Coronapandemin är den värsta kris som har drabbat Sverige under efterkrigstiden. Men den är inte den enda, eller ens den värsta typ av kris som kan drabba oss framöver. En välfungerande krishanteringsförmåga måste därför bygga på anpassningsförmåga snarare än på förmågan att hantera en specifik slags kris.

Fokus i rapporten ligger på den svenska beredskapen och delarna i totalförsvaret. Men påverkan på Sverige beror också i hög grad på internationella förhållanden och flera perspektiv på pandemins effekter ingår därför. Mycket pekar på att förutsägbarheten minskar i det internationella systemet. Delar av det som Sverige har baserat sitt utrikes- och säkerhetspolitiska agerande på vittrar nu sönder.

Pandemin kommer påverka förutsättningarna för både svensk krishantering och uppbyggnaden av det nya total­försvaret

— Några färdiga svar finns ännu inte, men vår avsikt är att genom dessa analyser bidra till debatt och diskussion av de frågekomplex som framtida krishantering och totalförsvar behöver hantera, avslutar GD Jens Mattsson.

Läs rapporten Perspektiv på pandemin

Länk till seminariet på folkochforsvar.se/event/perspektiv-pa-pandemin/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.