27 juli 2020

FOI kartlägger buller i havet

Det är ett ständigt och ökande buller under vatten. FOI:s marinbiolog forskar kring hur ljudet påverkar livet i havet, en forskning som ökar både det civila samhällets och Försvarsmaktens kunskaper.

Sjösättning av hydrofonstation

Sjösättning av hydrofonstation, cirka 3 km väster om Vinga utanför Göteborg. Foto: FOI.

För djur som lever nära havets farleder kan ljudet under ytan jämföras med att bo nära en motorväg. Till detta kan läggas tidvis störande starka ljud från sprängningar, seismiska undersökningar eller pålningsarbeten. Ovanpå det kan läggas senare tiders nya ljud, exempelvis från nya typer av ekolod på fritidsbåtar och driftljud från vindkraftverk. Inte undra på att djuren i havet kan bli stressade.

– Vissa djur kan ha vant sig, men liksom människor kan de påverkas. Vi vet att skolbarn presterar sämre i bullriga miljöer och kan anta att även djuren gör det. I en mörk miljö som havet är dessutom ljudet djurens primära sinne som hjälper dem att leta föda, att navigera och att upptäcka fara, säger Mathias Andersson, förste forskare och marinbiolog vid FOI.

Djur i havet kan, liksom människor, bli hörselskadade.

– Marina däggdjur som säl eller tumlare kan få en skada som liknar lomhördhet som kan övergå i permanent hörselskada. Fiskarna kan också få hörselskador, men deras hårceller i innerörat, och därmed hörseln, kan komma tillbaka.

Till ljudbilden ska också läggas att några av djuren är riktiga gaphalsar.

– Framförallt valar, men även sälar. En torsk däremot är mera av en viskare.

Forskare som förbereder ett hydrofonsystem.

Mathias Andersson förbereder hydrofonsystem. Foto: FOI.

Stora variationer i svenska vatten

År 2015 fick FOI i uppdrag av Hav- och Vattenmyndigheten att långsiktigt mäta ljudnivåerna på tre ställen: Sundsvall, Norra Midsjöbankarna (söder om Öland) och Hönö utanför Göteborg, ett arbete som ingår i EU:s marina strategi. Vidare byggde FOI under 2019 en modern hydrofonstation, cirka 3 km väster om Vinga utanför Göteborg- Detta inom ramen för EU-projektet Jomopans. Stationen mäter bakgrundsbrus men kan även användas för att mäta akustiska signaturer på kommersiella fartyg.

Resultatet från mätningarna används för att studera långsiktiga trender i ljudmiljön. Men man ska vara medveten om att ljudets färd i vattnet är mycket komplex och påverkar hur långt bort ett fartyg kan höras. Detta gör att det kan bli regionala skillnader som en följd av stora variationer av temperaturer och salthalt i svenska vatten, vilket påverkar vattnets densitet.

– Sverige har en lång kust med närmast färskvatten i Bottenviken till rent saltvatten vid Strömstad, och ljudet böjer sig som ljus i ett prisma vid olika densiteter. Det dämpas också vid högre salthalter.

Försvarsmakten har länge forskat kring ljud under vatten, för navigering och för att upptäcka minor, ubåtar och andra hot. Från den forskningen har det civila samhället hämtat kunskaper. Exempelvis har miljöforskare kunna använda försvarsforskningens modeller för hur ljudet färdas under vatten.

Forskningen hjälper Försvarsmakten

Nu kan Försvarsmakten hämta kunskap från FOI:s civila forskning.

– En storskalig beskrivning av den ljudmiljö man jobbar i ger Försvarsmakten en förbättrad lägesbild av havet. Med hjälp av Sjöfartsverkets insamling av fartygsrörelser finns även möjligheten att kartlägga all fartygstrafik och det ljud som de genererar, säger Mathias Andersson.

Att FOI sedan 2011 har en marinbiolog som tillsammans med kollegor kartlägger ljud i vatten minskar dessutom risken för felaktiga bedömningar. När ljud från minkar och sillar togs för ljud från ubåt när de uppfattades av marinens hydrofoner är ett exempel på en sådan felbedömning.

FOI:s kartläggning av biologiska ljud och djurens viktiga områden gör också att Försvarsmakten kan hålla säkra riskavstånd så att ubåtjaktssonarer och undervattensexplosioner inte stör djurlivet mer än nödvändigt vid övningar.