15 september 2020

FOI bekräftar tyska resultat om novitjok

På FOI:s CBRN-avdelning i Umeå finns den svenska expertisen för att analysera nervgaser och andra kemiska vapen.

Forskare vid labbutrustning

FOI-forskare analyserar prover. Foto: FOI.

– Jag kan bekräfta att vi på FOI i Umeå utfört en analys på uppdrag av våra tyska partners, säger Dr Åsa Scott, avdelningschef för CBRN-skydd och säkerhet. Provtagning, transport och analys har skett under mycket strikta rutiner och med bibehållen, obruten provkedja, enligt de procedurer som föreskrivs i FOI:s internationella laboratorieackreditering.

– Vår analys bekräftar de tidigare tyska resultaten. Blodprov taget från Aleksej Navalnyj innehöll otvetydigt en nervgas från novitjok-gruppen, konstaterar Dr Åsa Scott.

Om FOI:s laboratorier och förmåga

FOI har ett nationellt uppdrag att ha förmåga att analysera och verifiera förekomsten av kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen i alla typer av prover. FOI:s anläggning i Umeå inrymmer Sveriges enda laboratorium som är specialiserat på analys av kemiska stridsmedel. I förmågan ingår att säkerställa att den så kallade provkedjan inte bryts – att prov tas på ett korrekt sätt samt transporteras och analyseras så att inga utomstående faktorer kan påverka det.

Dokumentation kring hanteringen av prover sker löpande enligt specifika rutiner och i enlighet med FOI:s internationella ackreditering. Laboratoriet är även internationellt utsett att arbeta med att kontrollera att kemvapenkonventionen efterlevs.

Analys och verifiering av nervgaser

Användning av giftiga substanser som nervgaser eller andra kemiska stridsmedel kan verifieras på flera sätt. Dels genom analys av så kallade miljöprover, som tas från mark, luft, vatten eller ytor som kan ha exponerats. Dels med hjälp av biomedicinska prover från människa såsom om urin och/eller blodprover.

Lite förenklat fungerar det såhär: från en person som misstänkts ha utsatts för nervgas tar man ett blodprov. Blod innehåller proteiner. En nervgas reagerar med och binder in till dessa proteiner, det är det som gör nervgasen så giftig. Men det är också bindningen till proteiner som gör det möjligt att använda blodprovet för att verifiera att personen blivit utsatt för nervgas.

Proteiner är uppbyggda av en lång sekvens av aminosyror. Genom att extrahera proteinerna från blodet och därefter dela upp proteinet i kortare aminosyrasekvenser kan man med hjälp av en speciell teknik som förkortas LC-MS/MS analysera mönster i precis den delen av proteinet där nervgasen bundit in. Olika nervgaser ger upphov till olika mönster. Utifrån mönstret i proteinet från blodprovet kan man bestämma exakt vilken nervgas som personen blivit utsatt för.