6 oktober 2020

Många antisemitiska stereotyper i sociala medier

Nästan 35 procent av de inlägg som FOI analyserade och som handlade om judar innehöll antisemitism. Vanligast är föreställningar om judisk makt och judars roll som en hemlig pådrivande kraft bakom många stora politiska skeenden.

Blommor, ljus och en handskriven lapp vid platsen där en man dagen innan blivit grovt misshandlad

Blommor, ljus och en lapp med en önskan om ett öppet och tolerant samhälle. Allt detta är placerat utanför synagogan Hohe Weide i Hamburg dagen efter att en judisk student blivit grovt misshandlad av en man beväpnad med en spade. Bilden är tagen den 5 oktober 2020. Foto: Morris Mac Matzen/AFP.

Mycket tyder på att antisemitismen i Europa och USA har ökat under de senaste åren. Flera enkätundersökningar visar att judar upplever en ökad utsatthet för antisemitism. Dessutom har ett antal våldsamma hatbrott och terrorattacker drabbat judar, senast i söndags kväll då en man blev attackerad utanför en synagoga i Hamburg. Antisemitism i ord och handling hänger ofta samman med djupt rotade antisemitiska stereotyper, det vill säga generaliserade föreställningar om att judar som grupp besitter egenskaper som gör dem farliga eller mindre värda.

FOI har genomfört en databaserad studie av cirka 2,5 miljoner inlägg som handlar om judar eller judiskhet på de digitala plattformarna 4chan/pol/, Gab, Reddit och Twitter under en sexmånadersperiod 2019. Forskarnas analys visar att nästan 25 procent av inläggen innehöll antisemitiska stereotyper, och ytterligare nio procent innehöll ingen stereotyp men gav ändå uttryck för fientlighet mot judar.

– Det är framför allt stereotyper om judars makt och oärlighet som förekommer. Dessa stereotyper kan man se i flera av de konspirationsteorier som cirkulerar på internet och i sociala medier, säger Katie Cohen, forskare på FOI.

En relativt stor andel av stereotyperna anknyter till gamla demoniserande myter om judar. Dessa stereotyper framställer judar som hotfulla och farliga. Stereotyperna rättfärdigar av våld mot judar.

– Med tanke på hur våldsamma konsekvenserna av demoniserande stereotyper kan bli, är det viktigt att uppmärksamma förekomsten av dessa, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

Antisemitismens historia kan spåras tillbaka åtminstone till antikens Grekland. Antisemitism, liksom annan rasism, sexism, homofobi etc, upprätthålls till stor del av stereotyper, det vill säga förenklade och generaliserade antaganden om specifika gruppers egenskaper. Alla former av antisemitism grundas i antagandet att judar utgör en homogen grupp som utmärker sig genom en specifik uppsättning negativa egenskaper.

Den här studien är en del av den forskning och analys som gjorts inom ramen för de medel som FOI tilldelats av regeringen för att göra kartläggningar och analyser av antisemitism i digitala miljöer.

All data är inhämtad från källor som är öppna och tillgängliga för alla, det vill säga plattformar som vem som helst kan läsa på, utan inloggning eller medlemskap. Ingen data har inhämtats från lösenordskyddade sidor, slutna Facebook-sidor, eller andra typer av webbsidor eller sociala medier där användaren vidtagit åtgärder för att hålla upplagt material inom en sluten krets.