13 januari 2021

GD och fem forskare medverkade i årets rikskonferens

Årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens skedde digitalt och hade temat Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning.

Rikskonferensens logotyp

Programmet var indelat i tio block och genomfördes 11-12 januari. FOI medverkade i sex av de tio programblocken.

Måndag den 11 januari

GD Jens Mattsson om Försvarsforskning i framtiden i block 2 Framtidens krigföring och konflikter kl. 10.10—11-10 (1.11.00–2.17.00 i videon nedan) med Carl Bildt, Robert Egnell och kommentarer av Amanda Wollstad och Catarina Kärkkäinen.

Film med scenario om cyberattack med David Lindahl i block 3 Cyber och skydd av samhällsviktig verksamhet kl. 12.30-13.40 (4.06.00–4.38.00 i videon nedan) med Klas Friberg, Björn Lyrvall, Richard Oehme, Anne-Marie Eklund Löwinder och kommentarer av Annika Avén och Marie Alpman.

Johannes Malminen diskuterar Satsar Sverige rätt? i block 4 Framtiden för den europeiska säkerhetsordningen kl. 14.15-15.40 (5.35.00–6.41.00 i videon nedan) med Edward Lucas, Etienne de Gonneville, Veronika Wand-Danielsson, Paula Carvalho Olovsson, med kommentarer från riksdagsledamöter i Utrikesutskottet.

Eva Hagström Frisell om Sverige – en del av Nordens försvar i block 5 Norden tillsammans i världen kl. 16.00-17.15 (7.02.00–8.16.00 i videon nedan) med Karin Wallensten, de tre nordiska ambassadörerna Christian Syse, Liisa Talonpoika och Vibeke Rovsing Lauritzen, Michael Claesson, med kommentarer från riksdagsledamöter i Utrikesutskottet.

Rikskonferensen_2021_-_mandag Youtube

Rikskonferensen 2021 måndag (Youtube video)

Tisdag den 12 januari

Robert Dalsjö ger perspektiv på Försvarsmakten på väg mot 2045 tillsammans med Annika Nordgren Christensen, i block 7 Försvarsmakten nu och i framtiden kl. 10.10-11.15 (1.12.00–2.12.00 i videon nedan) med generalerna Lena Hallin, Micael Bydén och Jonas Haggren.

Pär Eriksson diskuterar Att bygga beredskap för nästa kris i block 9 Styrning av det civila försvaret och lärdomar från pandemin kl. 13.40- 15.00 (4.39.00–5.59.00 i videon nedan) med Camilla Asp, Barbro Holmberg, Anders Knape, Misse Wester, Film från Röda Korset och Rädda Barnen, samt kommentarer från politiska ungdomsförbund.

Rikskonferensen 2021 - tisdag Youtube

Rikskonferensen 2021 - tisdag (Youtube video)