20 januari 2021

Framtida hot - Lansering av Strategisk utblick 9

Den 20 januari webbsändes lanseringen av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 9 - Framtida hot. Rapporten går nu att ladda ned och webbsändningen går att se i efterhand.

Omslaget på Strategisk utblick 9. Ett klot med text framför

Kommer vi i framtiden att möta supersoldater, vilka militära hot är under uppsegling och kommer framtidens algoritmer från sociala medier att i än större skala kunna användas för att påverka vår verklighet? Kan vi idag skönja vad som utgör våra framtida hot, genom att titta bakåt och se oss om i vår samtid? Detta är några av de frågor som tas upp i FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 9 – Framtida hot.