26 april 2021

Med sikte på framtida spelutveckling

Utvecklande, spännande, intressant och krävande. Krigsspel är en del av den militära professionen. En rapport lyfter nu fram flera förslag på hur förmågan att spela militär logistik kan vässas ännu mer.

Militärer under en logistikövning

Krigsspel är en del av den militära professionen. Bilden är från en förövning på ledningsregementet inför övning Aurora. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.

I rapporten Möjligheter och utmaningar i att spela militär logistik dyker Johan Elg, forskare på avdelningen för försvaranlys och Sten Ternblad, forskningsledare, på samma avdelning, ner i spelens värld. Rapporten bidrar till kunskap som ska leda till ökade möjligheter för framtida spel inom logistikområdet och att sprida den erfarenhet som finns av att spela militär logistik.

– Att spela militär logistik är ytterligare en dimension i analysarbetet. I grunden handlar logistik om de tre F:en, alltså förflyttning och försörjning av förband. Det kan gälla hur logistiken ska vara uppbyggd och dimensionerad, vad kan man hitta på för att öka tillgängligheten och uthålligheten hos förbanden, med mera, säger Sten Ternblad.

– En viktig del inom logistikutvecklingen är att se möjligheter och skapa nya lösningar som skapar fler optioner för den militära beslutsfattaren.

Avgränsningar viktig fråga

Ändå är det är vanligt att avgränsa bort logistik i spel, berättar forskarna.

– Det tar sig uttryck i att spelarna har full logistik när spelet startar, och spelet fokuserar istället på taktik- eller operationskonst. Det är en avgränsning som är bekväm. Logistik är komplext och krävande. Samtidigt blir det väldigt intressanta avväganden om man inte har tillräcklig logistik. Logistik handlar om förutseende och kontinuerlig problemlösning och om att minimera effekter av olika brister. I spelutfall kan man få kvittens på om man tänkt rätt, säger Johan Elg.

Johan Elg påminner om att det ofta är logistiken som fäller avgöranden.

– Det finns många historiska exempel på hur brist på vatten, hästfoder, bränsle och ammunition varit avgörande. Men i många spel tenderar fokus att vara på strid snarare än att lösa logistiska utmaningar.

Forskarna har stor förståelse för behovet av att avgränsa.

– Men då gäller det att försöka fokusera på vad man vill uppnå. Frågor som handlar om att lära ut eld och rörelse och analysera hur många stridsvagnar som ska köpas in hamnar oftare i fokus än frågor om huruvida det går att stödja operationen logistiskt. Det är svårt att hitta en lagom avgränsning och om det inte finns så mycket vana av och intresse för att studera logistiken är det lätt att avgränsa bort den, förklarar Sten Ternblad.

Flera varianter av spel

I rapporten utgår forskarna från en definition av spel i tre övergripande varianter:

  • Scenariobaserade diskussioner
  • Skriptat spel med enbart blå spelgrupp där röd sidas agerande är förutbestämt
  • Dubbelsidigt förloppsspel där blå och röd spelgrupp möter varandra och skapar ett förlopp.

I en serie spel kan alla varianter ingå.

– Det dubbelsidiga förloppsspelet är baserat på det klassiska militära krigsspelet. Spelet är dynamiskt och motiverande eftersom motståndaren har en röst och kan argumentera för sin sak. Det bidrar exempelvis till att förbättra blå sidas planering. Men det är också ett spel som kräver personal och kan utvecklas på ett sätt som är svårt att förutsäga, säger Johan Elg.

Möjligheterna kan öka

Forskarna presenterar fem konkreta rekommendationer de bedömer ökar möjligheterna med att spela militär logistik:

  • Få fler chefer att involvera sig och bidra med ett kravställande sammanhang. Operationen och striden behöver kopplas till logistiken och vice versa.
  • Se till att spelet innehåller ett rimligt logistiskt hinder som kräver prioriteringar av resurser. Möjligheten att även inkludera röd sidas logistiksituation kan beaktas.
  • Ta med personer som har rätt expertkunskap i spelet. De kan ge en korrekt bild av vad logistiken kan och inte kan göra.
  • Visualisera den militära logistiken i spelet, till exempel med hjälp av en karta.
  • Spelansvariga bör beakta möjligheten till ny inspiration för spelmetodik genom att spela sällskapsspel i form av kommersiella krigsspel som inkluderar logistikdilemman.

I en uppföljande studie under 2021 undersöker Johan Elg och Sten Ternblad tillsammans med flera kollegor hur spel kan utformas med utgångspunkt i rekommendationerna.