10 juni 2021

Övning ökar skydd mot dödliga gifter

Nyligen fick Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) öva på att säkert indikera och hantera kemiska stridsmedel i FOI:s laboratorium.

Två personer som arbetar i ett laboratorium.

FOI har ett av Europas mest kompletta, säkraste och modernaste laboratorium för säker hantering av mycket farliga, högtoxiska ämnen. Foto: FOI.

I Umeå finns både SkyddC och FOI:s avdelning för CBRN*-skydd och säkerhet. SkyddC är en enhet inom Försvarsmakten. Enhetens huvudansvar är att ge Försvarsmaktens övriga insatsorganisation bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter även om de utsätts för CBRN-vapen.

– SkyddC tränar i vanliga fall med så kallade övningsämnen, kemikalier som simulerar kemiska stridsmedel utan att vara lika farliga. I övningen som genomfördes i vårt laboratorium för hantering av högtoxiska ämnen fick de möjlighet att använda sina instrument på skarpa kemiska stridsmedel, säger Susanne Johansson, övningsledare och forskare på FOI.

Instrument som testar gifter

Indikering av kemiska stridsmedel med hjälp av ytprovtagare och AP2C. Foto: FOI.

FOI har ett av Europas mest kompletta, säkraste och modernaste laboratorium för att säkert kunna hantera mycket farliga, högtoxiska ämnen. FOI är av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) certifierade för analys av kemiska stridsmedel.

– Övningsämnena som SkyddC vanligtvis tränar mot är framtagna för att ge väldigt tydliga utslag i mätinstrument. Genom att få öva på skarpa ämnen fick de erfarenhet av hur det ser ut i verkligheten, bland annat hur stor skillnad det är på instrumentens förmåga att kunna hitta lättflyktiga ämnen jämfört med lågflyktiga, säger Susanne Johansson.

Hon är mycket nöjd med övningen och tyckte att samarbetet med SkyddC var fantastiskt bra.

– Vi tar gärna emot fler uppdrag från dem. Det var även nyttigt för oss på FOI att få erfarenhet av hur SkyddC övar, det gav kunskap som vi också har nytta av i vår verksamhet.

* Förkortningen CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) ämnen.