28 juni 2021

Pandemin god grogrund för gröna fascistiska idéer

Coronapandemin har gynnat spridningen av gröna fascistiska idéer – och även stärkt samarbetet mellan olika radikala grupperingar visar en ny rapport från FOI.
Dessa föreställningar och konspirationsteorier kan fungera både mobiliserande och enande samt har våldspotential, menar rapportförfattaren Hannah Pollack Sarnecki.

En illustration av växter och rötter.

Grön fascism innehåller idéer om naturmystik och teorier om att en ”global elit” är på väg att etablera en ny världsordning. Bild från Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur (1904).

De senaste åren har flera grova våldsdåd begåtts av personer som motiverats av grön fascism och av konspirationsteorier om att vita människors existens på planeten är hotad. Militanta fascistiska grupperingar, som kallar sig ekofascister, och som genom terrordåd vill skapa kaos och splittring har rekryterat unga personer runt om i världen, inklusive i Sverige.

I början av 2021 åtalades också två unga män i Sverige för vad åklagaren beskriver som Sveriges första fall med kopplingar till ekofascism. Det här är ett av flera aktuella exempel som FOI tar upp i rapporten Fascismens gröna rötter: konspirationsteorier, kris och kollaps.

–Gröna fascistiska idéer handlar i sin mest brutala form om att göra sig av med dem som påstås belasta planeten och ligga bakom det system man vill störta, som judar, muslimer och immigranter. Men det här har också med idéer om naturmystik, renhet och hälsa att göra. Och så handlar det om en syn på det moderna samhället som genomkorrupt, säger forskaren Hannah Pollack Sarnecki.

Under coronapandemin har gröna fascistiska idéer också i viss mån kommit till uttryck i andra sammanhang än enbart våldsbejakande radikalnationalistiska. Olika grupperingar har enats i ett ifrågasättande av statens legitimitet och i ett tänkande om att världen styrs av en maktfullkomlig elit som lurar folket.

Men även vetenskapsskepsis och föreställningar om naturens inneboende krafter förenar, och också idéer om prepping, det vill säga att aktivt förbereda sig för någon form av större kris.

–Kriser politiseras alltid. Man söker efter förklaringar och syndabockar. Inte sällan utpekas minoritetsgrupper som redan är utsatta, säger Hannah Pollack Sarnecki.

Det visade sig att de svenska männen, som åtalades i början av 2021 och sedan dömdes för mordbrand, hade kopplingar till militanta fascistiska grupperingar i USA, och det Hannah Pollack Sarnecki kallar grön accelerationism. Det är uppfattningen att det moderna samhället är dömt att gå under. Genom sabotage, mord eller masskjutningar går undergången att accelerera. Strategin går ut på att manipulera systemet till att störta sig självt för att senare kunna bygga upp en annan typ av samhälle.

–Allianser mellan olika radikala grupperingar har stärkts under pandemin. Det märks både bland deltagare i fysiska demonstrationer och på aktiviteter i sociala medier, säger Hannah Pollack Sarnecki.

Hennes förhoppning är att rapporten ska leda till en ökad kunskap om vilka typer av idéer och konspirationsteorier som har våldspotential, men också till ökad kunskap om vad de här idéerna bottnar i för ideologi.

–Jag hoppas kunna bidra till att uppmärksamma ett fenomen med mycket djupa historiska rötter som återkommer i många olika kontexter och som har sin grund i fascistisk ideologi, avslutar hon.

  • Idéer om renhet, det autentiska och hälsa är centrala.
  • Det moderna samhället ses som genomkorrupt och omoraliskt.
  • Idéer om blod och jord är centrala komponenter.
  • Idéer om naturmystik och teorier om att en ”global elit” är på väg att etablera en ny världsordning.
  • Hänger ihop med antisemitiska och antimuslimska konspirationsteorier.
  • Handlar än så länge om små rörelser, men har visat växande tendenser under pandemin.