1 juli 2021

Joe Biden satsar på internationellt samarbete

Det var ett USA med många säkerhetspoliska utmaningar som Joe Biden tog över. Men till skillnad från sin företrädare försöker president Biden möta hoten med breda internationella samarbeten.

Joe Biden

Biden är internationalist som vill arbeta med multinationella fördrag och uppgörelser. Foto: Melina Mara POOL/AFP.

Låt oss först konstatera att hoten mot USA är i stort desamma som de varit under lång tid.

– Kina, Ryssland, Mellanöstern och terrorism, liksom fortsatt kärnvapenhot från Nordkorea och Iran. Men när Donald Trump ofta försökte lösa konflikter med smarta deals med enskilda stater väljer Joe Biden att handla i vad som brukar kallas ”wilsoniansk” anda, döpt efter president Woodrow Wilson (se faktaruta).

– Biden är internationalist som vill arbeta med multinationella fördrag och uppgörelser. Han ser det som viktigt att sprida demokrati, att det länder gör inom sina gränser påverkar USA:s inställning till dem. Den linjen delar han med presidenter som Bill Clinton, George W Bush och Barack Obama, säger Björn Ottosson, forskare vid FOI som tillsammans med Niklas H. Rossbach skrivit rapporten Bidens säkerhetspolitik på uppdrag av Försvarsdepartementet.

America is back

Som en del i detta försöker Joe Biden fylla slagorden ”America is back” och Diplomacy is back” med innehåll.

– Demokraterna hävdade att Trump fick USA att abdikera från sin ledarroll i världen. Nu ska landet axla den igen – bland annat genom arbetet i WHO och genom att åter gå in i Parisavtalet. Vi ser också försök att nå en diplomatisk lösning på Iranavtalet, säger Björn Ottosson.

Just Iranavtalet är en överordnad princip för Bidens hela Mellanösternpolitik, där Donald Trumps linje var att sätta maximalt tryck på Iran.

– Bidens politik syftar till att komma överens med Iran för att sätta i gång en process som lugnar ner hela regionen. Men målet är detsamma, att reducera USA:s närvaro i Mellanöstern, säger Björn Ottosson.

Konflikten med Kina blir allt hetare.

– Här finns en tydlig linje, att det råder en intressekonflikt där Kina hotar USA:s ledande roll i världen. Men Biden vill ta sig an problemet från en styrkeposition, genom att stärka samarbetet i Stillahavsregionen, men också med hjälp av EU och Nato, säger Björn Ottosson.

Ryssland är en återkommande huvudvärk för en amerikansk president.

– Här är Bidens linje framför allt att avskräcka Ryssland från att vidta åtgärder som underminerar samarbetet mellan USA och Europa. Men vi ser att Ryssland testar USA:s nya president, senast genom att samla trupper vid Ukrainas gräns, säger Björn Ottosson.

Välkommen i Europa

Samarbetet med de allierade i Europa har redan tinat upp, vilket märkts på den resa Biden gjorde under mitten av juni 2021.

– Biden välkomnas i de västeuropeiska huvudstäderna. Inte minst för att han skickat signaler om att stärka banden med partner och att agera förutsägbart. Han har också avbrutit tillbakadragandet av amerikanska trupper från Tyskland, säger Björn Ottosson.

I rapporten målas tre scenarion upp, byggt på hur det går för Bidens politik.

  1. Allt går Bidens väg.
  2. Det går så där för Biden.
  3. Inget går Bidens väg.

– Vi vill peka på att det finns en stark växelverkan mellan in- och utrikespolitik och oväntade kriser kan få en administration ur balans. Nu handlar det om hur det går med pandemin – först vaccinering och senare ekonomin. Får Biden rätsida på ekonomin kan den bittra polariseringen avta. Om inte kan hans auktoritet ifrågasättas, även inom partiets vänsterflygel.

Och så ständigt denne Trump.

– Om han behåller sitt grepp över det republikanska partiet blir de svårare att arbeta över partigränserna. Trump är en symbol för missnöjda och riktar han sitt missnöje mot Biden blir det tufft, säger Björn Ottosson.

För svensk säkerhet ser Björn Ottosson inga större förändringar på kort sikt.

– Men det är positivt att Biden signalerar att europeisk säkerhet tas på allvar och en mer förutsägbar politik. Samtidigt tyder mycket på att Biden ser Kina som det största hotet. Det gör att han kan tvingas prioritera andra hot än de mot Europa och dessutom börja pressa stater att ta ställning i frågor som berör Kina.

Bygger på president Woodrow Wilsons (president 1913-21) idéer om frihandel, öppna avtal, demokrati och självbestämmande. Förespråkar multilaterala och institutionaliserade samarbeten. Det är ett tankesätt där USA vill ta stort ansvar för att sprida demokrati i världen. Tanken är att demokratier är stabila, förutsägbara och pålitliga och därmed bättre samarbetspartners än auktoritärt ledda stater. Woodrow Wilsons tilldelades Nobels fredspris 1919.