12 juli 2021

Podd: Hur påverkas dricks­vattnet efter ett radioaktivt nedfall?

Avsnitt 28 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om en så kallad High-Impact-Low-Probability Event. Nämligen hur ett radioaktivt nedfall efter en kärnvapenexplosion eller en kärnkraftsolycka skulle påverka dricksvattnet.

Rapporterats logotyp

Gästerna i avsnittet är FOI-forskaren Annika Tovedal och Karl Östlund från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De går igenom en modell som kan beräkna kontaminationen av radioaktiva ämnen i dricksvatten från ytvattentäkter.

Vi får bland annat veta:

  • Varför sommaren är den tid på året då det vore värst med ett radioaktivt nedfall
  • Hur de olika reningsstegen i ett vanligt vattenverk skulle hantera radioaktivitet
  • Vad det är för skillnad på hur de radioaktiva ämnena sprids vid en kärnvapenexplosion respektive en kärnkraftsolycka

Avsnittet är 33 minuter långt och finns där poddar finns.