9 augusti 2021

Motståndarbeskrivningar: ”Krim var definitivt en kullkastare”

Avsnitt 29 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om motståndarbeskrivningar i allmänhet och av Ryssland i synnerhet.

Rapporterats logotyp

Gästerna i avsnittet är försteforskaren Pär Gustafsson från FOI och Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier.

De berättar bland annat om hur det går till att tänka på framtiden på ett systematiskt sätt, vad kullkastare egentligen är och vilka två processer som pågår parallellt i Ryssland.

Avsnittet är 48 minuter långt och finns där poddar finns.