25 augusti 2021

Allt närmare en fungerande kvant­radar

Kvantradar ger en bättre avbildning av föremål, samtidigt som risken för att den som spanar ska bli upptäckt är mindre. FOI följer utvecklingen för Försvarsmaktens räkning.

Diagram

Bilden, gjord av Magnus Höijer, föreställer squeezing (klämt tillstånd). Squeeezing skapar sammanflätning (entanglement).

Utveckling av kvantdatorer har fått ett genombrott som tagit tekniken närmare en praktisk användning. Exempelvis har en kvantdator skapad av Google genomfört en uträkning vars komplexitet gör att den skulle ha tagit årtionden för vanliga datorer. Med kvantdatorerna följer möjligheten till andra produkter. En av dessa är kvantradar. År 2019 kom nyheter från bland annat Kanada och Österrike där forskare uppgavs ha skapat ett kvantradarsystem. Systemen fungerar i stort som traditionell radar, men med förbättrade egenskaper.

– Bland annat att man ser det som avbildas lite bättre, samtidigt som kvantradar använder en svagare signal som minskar risken för upptäckt. Den anses också fungera bättre i störd miljö och i framtiden tror man att tekniken ska ge en indikation på vilket material som det man avbildar är gjort av, berättar Magnus Höijer, laborator vid FOI som för Försvarsmakten skrivit rapporten Quantum Radar The Follow up Story tillsammans med Tommy Hult och Per Jonsson.

Mindre risk för upptäckt

Efter en tid där framstegen delvis ifrågasattes, börjar nu nyheter åter strömma in. Exempelvis från universitetet i Waterloo, Kanada.

– Forskningen där visar att man med kvantradar får en stark korrelation med det som avbildas. Avbildningarna har gjorts med en signal som bara är en åttondel så stark som från traditionell radar, vilket avsevärt minskar risken för upptäckt, säger Magnus Höijer.

Ett av skälen till att kvantradar följts med så stor spänning i den militära världen, är att det funnits förhoppningar/farhågor om att tekniken ska kunna avslöja ”osynliga” stealthplan.

– Det är inte omöjligt, även om vi på FOI är tveksamma eftersom tidigare uppgifter om att systemet kan upptäcka osynliga plan bygger på ett tankefel, säger Magnus Höijer.

Flera aktiva länder

Kina är det enda land i världen som påstår sig ha en fungerande kvantradar i bruk, något som omvärlden är tveksam till. Men Magnus Höijer tror inte att det ligger allt för långt fram i tiden innan det finns användbar kvantradar – utöver Kina är länder som exempelvis USA, Kanada, Tyskland och Storbritannien mycket aktiva.

– För fem år sedan hade de flesta forskare sagt att kvantradar är en teknik som vi inte kommer att få se inom vår livstid. Nu tror jag att vi har tekniken här inom tio år. Jag vill påstå att det mesta beror på mängden pengar som satsas, säger Magnus Höijer.

FOI, med en radarforskning i världsklass, följer utvecklingen både inom kvantdatorer och kvantradar.

Än så länge jobbar vi för oss själva. Det finns dock en del forskningsutlysningar inom europeisk försvarsforskning, men ska vi gå in i ett sådant projekt krävs det att vi tar med någon egen kunskap, säger Magnus Höijer.

Stor betydelse

Kvantdatorer kommer att förändra världen. Magnus Höijer beskriver utvecklingen som så kraftfull att han vill jämföra det med att vi på 1800-talet hade berättat för en människa att man kan få el från en älv i Norrland och leda det ner det till södra Sverige. Det är främst i det civila samhället som utvecklingen sker.

– Men det kommer att leda till militära tillämpningar, inte bara kvantradar utan även bättre sensorer och annat. Små förbättringar är viktiga inom militär verksamhet, kan man se lite längre, lite bättre och få lite större kunskap om vad man ser kan det få stor betydelse.

  • Ger en bättre bild av det som ska avbildas.
  • Arbetar med svagare signal. Det minskar risken för upptäckt.
  • Fungerar bättre i elektromagnetiskt störd miljö.
  • Tros kunna säga vilket material ett avbildat föremål är gjort av. Det kan avslöja varifrån det kommer.