29 september 2021

Pandemi­stress: ”Jag hade förväntat mig att det skulle vara mer desinformation”

Avsnitt 31 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om hur människor hanterat oro och stress under pandemin på de sociala plattformarna Tiktok och Instagram.

Logotypen för Rapporterat

Gästerna i avsnittet är analytikern Sofia Olsson och forskaren Ola Svenonius. Båda arbetar på FOI.

Under pandemin bidrog isolering, rädsla för att själv bli sjuk eller oro för ekonomin till mångas stress. Det skapade behov av det som kallas copingstrategier, det vill säga sätt att bemästra eller lära sig leva med stressen. Under avsnittet går Olsson och Svenonius igenom dessa strategier och vilken typ av pandemirelaterade inlägg som var vanligast på Tiktok och Instagram.

Avsnittet är 29 minuter långt och finns där poddar finns.