11 oktober 2021

Antisemitism förekommer i nästan alla sociala medier

När forskare från FOI undersökte förekomsten av antisemitiska budskap på digitala plattformar och forum fann de sådana budskap på samtliga. Mängden antisemitiskt innehåll varierade i omvänd proportion till graden av moderering på respektive plattform.

Dekorationsbild

Antisemitiska budskap finns i alla digitala miljöer som studerats men omfattningen skiljer sig åt mellan de olika plattformarna. Bild från Shutterstock/KanawatTH.

Med anledning av regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism har FOI fått i uppdrag att ta fram en rapport om antisemitism i sociala medier och andra digitala miljöer.

I rapporten Antisemitism in Social Media: Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial undersöks flera olika uttryck för antisemitism. Dels studeras med vilka ord judar omnämns, exempelvis vilka kodord som används. Vidare studeras hur judar görs till måltavlor för hatfulla kommentarer, förekomsten av olika antisemitiska konspirationsteorier och stereotyper samt förintelseförnekelse.

– Det är viktigt att uppmärksamma att antisemitism i sociala medier kan se ut på så många olika sätt, säger Lisa Kaati, forskningsledare på FOI. Vår förhoppning är att vår forskning ska bidra till att öka förståelsen för både uttryck av antisemitism och omfattningen av antisemitism på sociala medier.

Forskarna har undersökt förekomsten av antisemitiska budskap på ett flertal olika plattformar och forum där innehållet är på engelska. Resultaten visar att antisemitiska budskap finns i alla miljöer som studerats men omfattningen skiljer sig åt mellan de olika plattformarna. Den största andelen antisemitiska budskap finns på de plattformar som har begränsad moderering.

– Att till exempel gamla antisemitiska konspirationsmyter nu återuppstår på internet visar hur djupt rotade generaliserade föreställningar om judar det finns i samhället, säger Katie Cohen, forskare på FOI. Det hade varit svårare för hypoteser om judiska konspirationer att få fäste om det inte hade funnits en lång historia av antisemitiska narrativ att hänga upp dem på.

Förintelseförnekelse är olagligt i många europeiska länder. Trots detta hittade forskarna över 4 000 förekomster av tydligt förintelseförnekande uttryck under en tremånadersperiod.

– Den nya generationen av antisemitism bygger på en retorik som är anpassad till samtida internetkultur, där bland annat ironiska och förlöjligande omskrivningar används för att förvränga eller förneka fakta om Förintelsen, säger Katie Cohen.

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen den 13 oktober 2021 på Malmömässan.

All data i rapporten är inhämtad från källor som är öppna och tillgängliga för alla, det vill säga plattformar som vem som helst kan läsa på, utan inloggning eller medlemskap. Ingen data har inhämtats från lösenordskyddade sidor, slutna Facebook-sidor, eller andra typer av webbsidor eller sociala medier där användaren vidtagit åtgärder för att hålla upplagt material inom en sluten krets.