18 oktober 2021

Aktörs­gemensamma krishanterings­övningar: Vad får systemet (inte individen) ut av det?

Avsnitt 32 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om krishanteringsövningar där flera olika organisationer deltar. Experterna går bland annat igenom vad som gör en övning lyckad och hur bra vi är på krishanteringsövningar i Sverige.

Logotypen för Rapporterat

Aktörsgemensamma krishanteringsövningar förekommer flera gånger per år, både nationellt och regionalt. Gästerna i avsnittet, FOI-forskarna Kristoffer Darin Mattsson och Mari Olsén, har forskat i ämnet.

De berättar bland annat varför det kan vara extra svårt att se ett förändringsbehov och vad som går snett när en aktör får bestämma för mycket över en gemensam övning.

I slutet av avsnittet går forskarna igenom några av de framgångsprinciper och framgångsförmågor som finns.

Avsnittet är 35 minuter långt och finns där poddar finns.