26 november 2021

Teknik från FOI ska till Tjernobyl

FOI:s unika kompetens som rör mätningar av luftburen radioaktivitet kan snart komma Tjernobyl till nytta. Genom mätningar av ädelgasen xenon, en teknik som ursprungligen utvecklats för att upptäcka kärnvapenprov, ska bränslet i den havererade reaktorn övervakas för att ytterligare öka säkerheten vid anläggningen.

Människor besöker Tjernobyl

Bild från ChNPP.

Den 26 april 1986 inträffade historiens allvarligaste reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina. För att förhindra spridning av radioaktivitet är olycksplatsen täckt av en sarkofag. FOI har nu tillsammans med Uppsala Universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten inlett ett projekt där ett mätsystem utvecklat av FOI ska användas för att göra sarkofagen ännu säkrare.

Anders Ringbom, forskningschef på FOI, besökte nyligen Tjernobyl.

–Tanken är att den teknik vi tagit fram för att övervaka att kärnvapenprovsprängningar inte genomförs ska installeras i Tjernobyl. Det är glädjande att metoden också har potential att användas i detta sammanhang och att vi har en möjlighet att bidra till ökad säkerhet. I år kommer vi att genomföra en enklare mätning för att få en första uppfattning om genomförbarheten.

I korthet är ädelgasen xenon en mycket bra indikator på fission, den process som frigör energi både i en kärnladdningsexplosion och i en kärnreaktor. När en kärnvapenladdning sprängs under jord kan xenon ta sig ut i atmosfären och visa att ett kärnvapenprov ägt rum. Samma princip gäller i andra sammanhang där långsammare fissionsförlopp skulle kunna ske. En ökad mängd xenon i sarkofagen skulle kunna indikera ökad fissionsaktivitet i den havererade reaktorn, något som skulle kunna vara en säkerhetsrisk för de som arbetar vid anläggningen.