29 november 2021

”Ryssland är gynnade av att kunna använda Belarus som ett ombud”

Avsnitt 34 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Belarus och Rysslands unionsstatsprogram samt president Lukasjenkos framtid.

Logotypen för Rapporterat

Gäst i avsnittet är forskningsledaren Jakob Hedenskog som nyligen skrev FOI-rapporten Endgame Belarus? Union State Integration under Pressure. Avsnittet fokuserar på Belarus och Rysslands unionsstatsprogram, men inledningsvis diskuteras situationen med migranterna vid gränsen till Polen.

Under avsnittet får vi bland annat veta:

  • Vilka för- respektive nackdelarna är med unionsstatsprogrammet
  • Varför Putin dröjde med att ge sitt stöd till Lukasjenko efter det senaste valet
  • Varför militären i Belarus egentligen inte kan agera självständigt gentemot Ryssland

Då Hedenskog, Lukasjenko, Putin och två tredjedelar av poddredaktionen gillar ishockey avslutas avsnittet med tre framtidsscenarier för Belarus med ishockeyreferenser.

Avsnittet är 31 minuter långt.