10 januari 2022

”Det är aldrig nyttigt att vara beroende av någon annan”

Avsnitt 36 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om att USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och vad detta innebär för Europa, i synnerhet länderna runt Östersjön.

Logotypen för Rapporterat

Gäster i avsnittet är forskningsledaren Eva Hagström Frisell och analytikern Jakob Gustafsson. Båda arbetar på FOI.

De talar bland annat om vad små länder i Europa kan göra, hur den pågående konflikten kring Ukraina påverkar Europa och varför det blir allt svårare att skilja på handels- och säkerhetspolitik. Dessutom bjuder forskarna på en grundlig genomgång av det så kallade allianssäkerhetsdilemmat.

Avsnittet är 40 minuter långt.