19 januari 2022

FOI:s ledningslabb ger möjlighet att ligga i framkant

På FOI:s ledningslaboratorium i Linköping hjälper forskare slutanvändare från, bland annat, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att blicka in i framtiden.

Laboratoriet, skämtsamt kallat Spelhålan, är en plats där slutanvändare kan möta framtiden. Där kan forskare från FOI modellera och simulera teknik som inte finns än, för att i virtuella miljöer redan nu kunna utvärdera kommande teknik tillsammans med användare.

– Här kan vi bland annat testa ledningsmetoder parat med ny teknik. Ett exempel är att låta de övande vara besättning i ett stridsfordon i en virtuell miljö. Störst nytta av labbet har dock inte de enskilda övande, utan det har organisationen de tillhör. Organisationen får nämligen möjlighet att blicka framåt, att se hur ny teknik påverkar de metoder de använder i dag, säger Kristofer Bengtsson, forskare på avdelningen för ledningssystem.