4 april 2022

Civilt försvar: ”Det här är ett stort maskineri som ska sätta igång”

Avsnitt 40 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om det civila försvaret i Sverige från 2016 fram till nu.

Rapporterats logotyp

I avsnittet diskuterar FOI-analytikern Lovisa Mickelsson civilt försvar tillsammans med Magnus Dyberg-Ek och Thord Eriksson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De berättar bland annat om målen för det civila försvaret, varför det civila försvaret behöver ligga nära det militära och orsaken till att det inte finns någon målgång för arbetet med det civila försvaret.

Avsnittet är cirka 40 minuter långt.