30 maj 2022

Cybersäkerhet: ”Vi ligger inte super­bra till”

Avsnitt 42 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om cyber-, informations- och IT-säkerhet.

Rapporterats logotyp

Gäster i avsnittet, som är inspelat innan Rysslands invasion av Ukraina, är forskaren Caroline Bildsten och forskningsingenjören David Lindahl.

I samband med att Madeleine Westerlund frågar vad som är skillnaden mellan cyber- och IT-säkerhet nämner Caroline Bildsten förkortningen NIST. Det står för National Institute of Standards and Technology och är en organisation som drivs av USA:s handelsdepartement.

Gästerna berättar bland annat om hur civila företag kan dras in i politiska konflikter vid cyberattacker, varför man ska vara skeptisk till lösenordshanterare och varför det är så svårt att lagföra cyberbrott.

Avsnittet är 46 minuter långt.