14 juni 2022

Så försöker Kina isolera Taiwan

Kina försöker isolera Taiwan på den internationella scenen. En analytiker på FOI har undersökt och jämfört hur den kinesiska regimen pressar fyra demokratier.
– I Sverige finns det flera exempel, säger Johan Englund, analytiker på FOI och författare till rapporten Isolating Taiwan Beyond the Strait: Chinese pressure tactics in four democracies.

Kinas och Taiwans flaggor bakom ett schackbräde.

Taiwan är en nagel i ögat på Kina. Taiwan har ett stort värde, kanske framför allt för att Kina ser det som prestigefråga att införliva ön under kinesiskt styre igen. Bild från Shutterstock.

Johan Englund är analytiker på avdelningen för försvarsanalys i Kista. I sin rapport har han tittat på hur Kina jobbar för att isolera Taiwan i fyra demokratier. Demokratierna är Tyskland, Sverige, Sydkorea och Japan. Han har också tittat på vilken effekt Kinas påverkanskampanjer får.

Konflikten mellan Taiwan och Kina går tillbaka till 1949 då de styrande nationalisterna flydde det kinesiska inbördeskriget och kommunisterna på fastlandet. Den politiska ledningen tog sin tillflykt till ön Taiwan. Decennier senare har Taiwan under namnet Republiken Kina utvecklats till en konsoliderad demokrati medan enpartiregimen i Peking gör anspråk på Taiwan som en av sina provinser.

Taiwan är en nagel i ögat på Kina. Taiwan har ett stort värde, kanske framför allt för att Kina ser det som prestigefråga att införliva ön under kinesiskt styre igen. Taiwan har även ett geopolitiskt värde då ön kan fungera som en säkerhetsbuffert mellan Kina och väst.

– Kina har bedrivit isolationskampanj mot Taiwan under lång tid. Man försöker med en rad olika medel som desinformation och hot isolera Taiwan ekonomiskt, politiskt och militärt, säger Johan Englund.

Kinas aggressivitet mot Taiwan har ökat sedan 2016, då Taiwans nuvarande president Tsai Ing-wen kom till makten. Tsai företräder ett parti som är sprunget ur självständighetsrörelsen. Under hennes styre har Taiwan bara blivit mer demokratiskt, medan Kina blir alltmer repressivt.

Officiella och inofficiella kanaler används i påverkansarbetet i Sverige

Hur fungerar Kinas metoder i demokratiska länder som är sympatiskt inställda mot Taiwan och hur agerar de? I Sverige har vi bland annat det uppmärksammade fallet där hotellet Sheraton backade ur Taiwans planerade nationaldagsfirande som skulle hållas på hotellet.

– Firandet flyttades sedan till Historiska museet och även de fick påringningar från Kina. Men de stod på sig, säger Johan Englund.

Johan Englund menar att Kina använder sig av både officiella kanaler och inofficiella i sitt påverkansarbete. Förutom journalister och politiker vänder sig kineserna till civilsamhälle, näringsliv och akademi.

– Det är ganska liknande metoder i alla länder. Dels offentliga markeringar via Kinas ambassad, där man reagerar på aktörer i Sverige som har gjort någonting tillsammans med Taiwan. När det skrivs något i media om Taiwan så replikerar Kina ganska snabbt med sitt ogillande kring att media ”erbjuder en plattform för separatister” och så vidare, säger Johan Englund.

Det förekommer även verksamhet i det förtäckta, mot enskilda journalister, redaktioner och riksdagsledamöter som nämnt Taiwan i positiva ordalag i en motion exempelvis. Det kan vara antydningar om att det kan få konsekvenser för relationen mellan Sverige och Kina, och att mottagaren kommer att få bära konsekvenserna själv.

– Mörkertalet är gissningsvis stort. När en stor stat som Kina hotar med personligt ansvar är det klart att folk kan bli rädda, säger Johan Englund.

Påverkansförsöken har ofta motsatt effekt

Trots påverkansförsöken menar Johan Englund att Kinas försök att isolera Taiwan ofta får motsatt effekt då demokratiska länder vill visa att de står upp för Taiwan.
Johan Englund har även undersökt hur Tyskland, Japan och Sydkorea reagerar på det kinesiska trycket i frågan om Taiwan. Han har kommit fram till att Tyskland angriper problemet på ungefär samma sätt som Sverige. Dock verkar det inom det tyska utrikesdepartementet finnas en frustration över vad som upplevs som överdriven försiktighet mot Kina.

Japans och Sydkoreas förhållande till Kina är dock mer komplext. Japan är offensiva medan Sydkorea är mer angeläget om att behålla en bra relation till Peking.

– Sydkorea är det land av de fyra som verkar minst benägna att gå i konflikt. I Japan verkar det vara tvärtom. Japan har många amerikanska militärbaser och Taiwan är strategiskt väldigt viktigt för Japan. Skulle Kina ta över Taiwan så skulle man kunna kontrollera en stor majoritet av Japans transportleder, energi, import och dylikt, säger Johan Englund.

– Sydkorea är väldigt fokuserat på Nordkorea och den frågan övertrumfar allt annat. Kina har väldigt stor påverkan på Nordkorea, fortsätter han.

Rapporten färdigställdes i stort 2021, innan Ryssland gick in i Ukraina.
Det är en världshändelse som givetvis kommer att påverka Kinas relation till Taiwan, frågan är bara hur.

– Läget är skarpare än någonsin, även om jag inte tror på en väpnad konflikt de närmaste åren. Men Putin och Ryssland har visat att man aldrig kan vara säker när det gäller enpartistater, säger Johan Englund.