20 juni 2022

Energi­försörjningen: ”Säkerhets­skulderna växer”

Avsnitt 43 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om energisektorn i Sverige och dess roll i krisberedskapen.

Logotypen för Rapporterat

Gäster är Daniel Jonsson, forskningsledare på FOI, och Mikael Toll, tidigare chef på Energimyndigheten och nu senior rådgivare på det tekniska konsultföretaget Ramboll.

De går bland annat igenom de största utmaningarna för energisektorn vid krissituationer och varför det gäller att akta sig för sannolikhetsbegreppet. De berättar även varför energiförsörjningen är en mjuk måltavla och att kraftvärmen kan stå inför en renässans.

Avsnittet är cirka 59 minuter långt.