1 juli 2022

Att förstå ett krig - överraskningar från kriget i Ukraina

Rysslands utökade krig i Ukraina pågår fortfarande och påverkar redan hela omvärlden. Kriget i Ukraina överraskade många – dels att det överhuvudtaget bröt ut, dels krigets omfattning och utveckling. Nu sammanfattar FOI:s forskare sina initiala bedömningar av kriget. Denna nya antologi är deras första bidrag till förståelsen av kriget.

Kyiv, Ukraine

Antologin Another Rude Awakening – Making Sense of Russia´s War Against Ukraine är en första sammanfattning av FOI-forskares analyser och slutsatser kring invasionen av Ukraina. Den behandlar kriget ur olika synvinklar som säkerhetspolitik, militära lärdomar, nya och gamla former av krigföring, aktivism och propaganda samt frågor om folkrätt och civilt försvar

– Framförallt är det ett försök att hjälpa läsarna att förstå vad som händer. Eftersom det flödar information från alla håll – sanning, propaganda och rena lögner – så är detta ett bidrag till att sortera den informationen, säger Johan Norberg, forskningsledare och kapitelförfattare.

Många överraskningar

Som titeln antyder överraskades forskarna i flera avseenden.

– Jag som är Rysslandsanalytiker trodde länge att vi inte skulle få se denna invasion, att allt var en avancerad bluff. Jag såg en invasion som ett militärt vansinne eftersom Ukraina är så stort. En annan sak som överraskat mig är det är så andra världskrigsaktigt, i allt från rysk retorik om avnazifiering av Ukraina till en massiv rysk användning av artilleri, säger Johan Norberg.

Kriget strider mot de flesta bedömningar av ett framtida krig.

– Före invasionen av Ukraina pratade vi mycket om ett postmodernt krig. Ett krig där man kan knäcka ett land genom icke-linjär krigföring med cyber- och påverkanskampanjer, kanske tillsammans med några få precisionsbeskjutningar, säger Göran Bergström, forskningsledare och en annan av redaktörerna.

Den eventuella invasion Göran Bergström såg framför sig liknade mer annekteringen av Krim.

– Men Rysslands utökade aggression mot Ukraina är ett mer traditionellt krig om territorium och resurser. En slutsats måste därför bli att det spelar ingen roll hur postmoderna vi är, om fienden krigar som i andra världskriget, säger han.

– Vi vänder oss till alla som är intresserade av att försöka förstå kriget. Att skriva på engelska är ett sätt att nå både internationella och svenska läsare eftersom många i Sverige kan engelska. En annan viktig målgrupp är våra vanliga läsare inom Försvarsmakten, regeringskansliet och andra myndigheter, säger Johan Norberg.

Konsekvenser hittills

Kriget pågår fortfarande och förändringstakten i vår omvärld har varit mycket hög denna vår. Säkerhets- och försvarspolitiken är i konstant förändring och omdaning.

- På FOI har vi studerat och följt Ryssland i årtionden, alltifrån policy till projektil. Denna antologi är vårt sätt att inventera och sammanfatta några av de observationer vi gjort hittills. Det är dessutom vårt bidrag till det mer övergripande säkerhetspolitiska samtalet med forskarkollegor, beslutsfattare och samhället i stort, avslutar Johan Norberg.

Några nedslag bland antologins 12 kapitel:

Kapitel 1: A War Putting Theory and Ideals to the Test

Kampen i Ukraina är inte enbart militär, den handlar också om de idéer och strukturer som ligger till grund för den bredare internationella säkerhetsordningen.

Kapitel 2: Why we got Russia wrong

”Krig är en kamp mellan viljor. Ukrainas beslutsamma och kapabla försvar omintetgjorde ryska planer på en snabb seger och avslöjade svagheter i Rysslands politiska och militära förberedelser för kriget.”

Kapitel 5: The usage of drones in the Russo-Ukrainian war

”Drönare är oumbärliga i modern krigföring och för närvarande ligger de delvis före eventuella motåtgärder.”

Kapitel 6: The War at Sea. Naval and Maritime Operational and Strategic Aspects on Russia’s War Against Ukraine

”Kriget i Svarta havet har visat på en blandning av gammal och beprövad teknologi, med några nya komponenter. Denna kombination har lett till taktiska framgångar för Ukraina.”

Kapitel 8: Propaganda in the Russian war against Ukraine from a Swedish Perspective

”En mer överraskande vinkel på kriget visade sig vara att den svenska debatten om kriget har en tendens att fokusera på typiskt sett….Sverige”

Kapitel 11: The need for a concept on protection of civilians in armed conflict

I kriget har Ryssland visat en total brist på respekt för civilbefolkningens rätt till skydd från attacker. ”Därför är det centralt för Sverige att som en del av sin beredskap utveckla ett robust, relevant och motståndskraftigt system för skydd av civila.”

Läs Antologin Another Rude Awakening – Making Sense of Russia´s War Against Ukraine