26 september 2022

Växtvärk i det civila försvaret: ”Risken för en ond spiral”

Avsnitt 45 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om tillväxten i Sveriges civila försvar och den risk för växtvärk som finns.

Logotypen för Rapporterat

Gäster är FOI-analytikerna Matilda Olsson och Beatrice Reichel. De har skrivit en rapport där de har intervjuat personal på de civila myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för att förbereda Sverige för krig. Dessa myndigheter har fått stora tillskott i budgeten 2021-2025 vilket ger förutsättningar att rekrytera.

De berättar bland annat varför även en marginellt ökad professionalisering av beredskapsplaneringen kan ge stor nytta, vilka tre obalanser som finns på systemnivå och varför det civila försvarets största styrka även är dess svaghet.

Avsnittet är cirka 41 minuter långt.