28 oktober 2022

Kina och Ryssland – vänner eller fiender?

Kina och Ryssland har en komplicerad relation. Men en viktig sak har de gemensamt, de vill motverka dagens världsordning där västvärlden dominerar. Forskare på FOI har tittat på ländernas relationer ur en kinesisk synvinkel.

En kinesisk och rysk flagga.

Kina har sex grundläggande motiv för ett vänskapligt samarbete med Ryssland. Bild från Shutterstock.

Relationen mellan Ryssland och Kina har sett både konflikt och vänskap. I modern historia ingick de en formell allians efter att Folkrepubliken Kina upprättades 1949. Snart försämrades dock förhållandet och 1969 utbröt ett gränskrig mellan länderna. Under 1980-talet normaliserades relationerna och har sedan kalla krigets slut successivt förbättrats. I dag betraktar de varandra som sina viktigaste internationella partners.

Sex motiv för samarbete

Enligt FOI-rapporten China’s perspective on Russia har Kina sex grundläggande motiv för ett vänskapligt samarbete med Ryssland:

 • att upprätthålla en stabil och fredlig grannrelation
 • att få politiskt stöd och legitimitet för den egna regimen
 • att förbättra det militära samarbetet för att balansera mot USA
 • att upprätthålla stabilitet i Centralasien
 • att fördjupa samarbete vad gäller ekonomiskt och teknologiskt utbyte
 • global styrning.

– Finns det en fredlig relation behöver inte Kina lägga resurser på att bevaka den 4 200 kilometer långa gränsen mot Ryssland, utan kan fokusera på USA och satsa på modernisering, säger Christopher Weidacher Hsiung, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI med inriktning mot Kina som skrivit rapporten.

Motiven speglar också att Kina och Ryssland är auktoritära stater, där eliten är rädd för att förlora makten.

– Därför stöttar de varandra diplomatiskt och försöker ge varandra politisk legitimitet, speciellt mot det ”demokratiska väst” som de anser vilja undergräva det egna styret och få till ett regimskifte, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Fyra utmaningar för relationen

I rapporten identifieras fyra utmaningar för relationen mellan länderna:

 • historia och ömsesidig misstänksamhet
 • konkurrerande regionala intressen
 • begränsningar i det ekonomiska utbytet
 • olika synsätt på den framtida globala ordningen.

Misstänksamheten kommer från gamla motsättningar och regionala intressen som kan krocka. Ett centralt område är Centralasien, där Ryssland länge har varit den dominerande stormakten, men nu utmanas av Kina.

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Ryssland speglar dagens styrkeförhållanden och pekar på hur beroende Ryssland har blivit av Kina.

– Kina köper olja och gas från Ryssland, Ryssland köper färdiga produkter som elektronik från Kina. I båda fallen blir Ryssland beroende av Kina, inte minst nu när landet är utsatt för sanktioner. Att det nu är Kina som exporterar mer avancerade varor innebär också delvis ombytta roller, det är inte länge sedan rysk teknik låg i framkant i förhållande till kinesisk, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Krigets betydelse

Kriget i Ukraina kastar dock skuggor över ländernas relation. Invasionen har tvingat Kina till en delikat balansgång mellan att värna sitt strategiska partnerskap med Ryssland och samtidigt inte riskera försämringar i relationen med USA och Europa som Kina är beroende av – ekonomiskt och teknologiskt.

– Jag tror att kineserna är förvånade över hur illa det går för Ryssland i kriget, för om det var något de såg upp till i Ryssland var det den militära förmågan. Nederlagen kan tänkas bekymra dem också eftersom Kina har gott om ryska vapen, har militärer som har tränats i Ryssland och har inspirerats av ryskt militärt strategiskt tänkande. Jag tror att även västs enighet har gjort stort intryck på Kina, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Vad kriget i förlängningen betyder för den kinesisk-ryska relationen beror troligen på hur det utvecklar sig.

– Jag tror att även Kina har röda linjer, rysk användning av kärnvapen kan vara en. Jag tror också att Kina är oroliga över vad som händer inrikespolitiskt i Ryssland och speciellt med vad gäller Putins framtid, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Kina i förarsätet

Rapporten skissar på framtida scenarion för den rysk-kinesiska relationen genom att diskutera tre olika roller som Ryssland kan spela för Kina:

 • formellt allierad
 • konkurrent
 • strategisk supporter.

Rapporten beskriver rollen som strategisk supporter som mest trolig. Men också att Ryssland kommer att bli alltmer beroende av Kina.

– Rysslands isolering och försvagning på grund av kriget kommer troligtvis att öka. Kina kommer därmed att diktera alltmer av relations innehåll. Och så länge Kinas elit betraktar USA som det mest pressande ideologiska och geopolitiska hotet kommer Ryssland spela en viktig roll för Kina, säger Christopher Weidacher Hsiung.