6 december 2022

Ryska ekonomiska intressen i Sverige kartlagda

När Ryssland invaderade Ukraina gav regeringen FOI i uppdrag att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige, och titta på vilka säkerhetsrisker det kunde föra med sig.

Pengar och aktiekurser framför en rysk flagga

Rapporten visar att det finns 128 företag i Sverige med minst två miljoner kronor i omsättning eller tillgångar som har ryska ägare. Bild: Sasirin Pamai / Shutterstock

Resultatet presenteras nu i rapporten Ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige skriven av Oscar Almén, Jens Lusua och Tomas Malmlöf.

– Det viktigaste med studien är att vi har tagit fram och sammanställt en stor mängd ny data om ryska ekonomiska intressen som tidigare saknades, säger Oscar Almén som varit projektledare för studien. De ekonomiska intressen som vi undersökt är ryskt fastighetsägande och andra tillgångar, ryskägda företags medverkan i offentlig upphandling och rysk-svensk handel med fokus på kritiska insatsvaror.

Rapporten visar att det finns 128 företag i Sverige med minst två miljoner kronor i omsättning eller tillgångar som har ryska ägare. Under 2022 har 18 av företagen gått i konkurs, bytt huvudman till en icke-rysk medborgare eller på annat sätt upphört med verksamheten. Sanktionerna mot Ryssland eller uppmärksamheten kring ryskt ägande kan vara en bidragande faktor till förändringarna.

De tre kategorier av säkerhetshot som undersökts i studien är:

  1. Om en rysk aktör kan förneka tillgång till en viss vara eller tjänst som är avgörande vikt för landets ekonomi.
  2. Överföring av känslig teknologi till Ryssland som kan användas för att skada Sveriges intressen.
  3. Den mer direkta skadan för Sverige som kan uppkomma genom infiltration, spionage och störning.

De varor som ryska aktörer potentiellt skulle kunna förneka Sverige tillgång till är konstgödsel, där Sverige har visst importberoende av Ryssland, och aluminium där företaget Kubikenborg Aluminium är Sveriges enda industriella tillverkare.

Ryskt ägande av fastigheter skulle kunna utgöra basen för rysk statlig fientlig verksamhet i Sverige. Men eftersom Lantmäteriets register över fastighetsägare i Sverige inte innehåller information om medborgarskap utan enbart boendeort är det omöjligt att ta reda på vilka fastigheter i Sverige som ägs av utländska medborgare.

– Bristen på information och statistik om utländskt ägande av företag och fastigheter kan innebära att säkerhetsrisker inte upptäcks. Det finns därför anledning att se över möjligheterna till att förbättra förutsättningarna för att inhämta information, konstaterar Oscar Almén.

Risker för överföring av känslig teknologi och risk för spionage synliggörs av det uppmärksammade fallet med ett par med ryska rötter som greps för olovlig underrättelseverksamhet i november 2022.

– Mannen som sitter häktad har kopplingar till ett företag i vår undersökning, Instrument Electronics. Vår undersökning pekade på att bolagets huvudman med stor sannolikhet var eller hade varit verksam inom den militära underrättelsetjänsten GRU. Bolagets inriktning är för övrigt inriktad på handel med elektronik, något är av stort intresse för GRU, säger Tomas Malmlöf.

Studien är baserad på data som insamlats i huvudsak från Bolagsverkets register för verklig huvudman, lantmäteriet och kommersiella databaser.