7 december 2022

Start för forsknings­projekt om beredskaps­hänsyn i transport­system

Under januari 2023 startar ett femårigt forskningsprogram som bland annat ska undersöka förändrade varuförsörjningskedjor och hur beredskapshänsyn kan integreras i statens och näringslivets beslutsprocesser. FOI leder programmet. Det heter Beredskapshänsyn i utveckling och långsiktsplanering av transportsystem (BULT).

Ett transportsystem med bland annat en båt och ett flygplan.

BULT etablerar en unik forskningsmiljö för transportforskning ur ett totalförsvarsperspektiv. Bild från Travel mania/Shutterstock.

BULT har en budget på 30 miljoner kronor som finansieras av forskningsmedel från Trafikverket.

– En viktig effekt av programmet är att vi etablerar en unik forskningsmiljö för transportforskning ur ett totalförsvarsperspektiv, säger Camilla Eriksson, forskare på FOI och projektledare för BULT.

FOI projektleder visserligen BULT, men forskningen ska utföras i form av ett partnerskap med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköpings universitet (LiU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Till programmet ska även en intressentgrupp bestående av representanter från myndigheter, branschorganisationer och företag inom transportsektorn knytas.

– Trafikverket ser BULT som något väldigt viktigt och det är därför vi finansierar programmet. Forskningsresultaten kommer att bli en bra grund för annan forskning i framtiden. Forskning som ska bidra till att transportområdets förmåga vid fredstida krissituationer och höjd beredskap stärks, säger Daniel Bergström, forskningssamordnare inom civilt försvar på Trafikverket.

BULT utförs genom fem arbetspaket med fokus på följande:

  1. Utformning av dagens och morgondagens logistiksystem och näringslivets beslutsprocesser för ökad resiliens
  2. Hur nya teknologier påverkar hot, sårbarheter och risk i framtidens transportsystem
  3. Hur beredskapshänsyn kan integreras i statens beslutsprocesser
  4. Scenarier för att beskriva och analysera framtidens transportsystem mot framtida hot
  5. Syntes och kommunikation

Alla arbetspaket påbörjas inte samtidigt. Först ut att påbörja forskningen är de två arbetspaketen om logistik respektive teknik. Arbetspaketledare för logistikpaketet är Erik Sandberg, professor på Linköpings universitet. Hur är dagens system utformade och varför samt hur mer resilienta system som leder till en ökad beredskap kan utformas är ett par av frågeställningarna i arbetspaketet.

– BULT ger en fantastisk möjlighet till gränsöverskridande forskning då det finns flera olika forskarkompetenser inom programmet. Beredskapsperspektivet är relativt nytt när det gäller forskning kring försörjningskedjor, men det har ökat kraftigt i betydelse de senaste åren, säger Erik Sandberg.

Erik Jenelius, docent på KTH som leder arbetspaketet om teknik, tillägger:

– Transportsystemet står inför stora förändringar de kommande decennierna. Mitt och min kollega Ingrid Johanssons arbetspaket fokuserar på att förstå hur utvecklingen av olika teknikområden påverkar framtidens transportsystem, och då framförallt ur perspektivet hot, sårbarheter och risker. Det känns mycket roligt att få möjlighet att samverka med forskare från FOI, VTI och LiU i ett sådant viktigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Det är också glädjande att Trafikverket finansierar ett projekt som löper över så pass lång tid.