9 december 2022

Kronprinsessan besökte FOI

Torsdagen den 8 december besökte H.K.H Kronprinsessan FOI i Kista. Hon fick en uppdatering om FOI:s breda verksamhet och ta del av presentationer som speglar ett antal aktuella frågor inom försvar och säkerhet.

En grupp människor med Kronprinsessan i mitten

Kronprinsessan besökte FOI den 8 december och fick information om några aktuella frågor inom försvar och säkerhet. Foto: Linda Björkvall Köling/FOI.

Kronprinsessan hälsades välkommen av generaldirektör Jens Mattsson och överdirektör Lena Nyberg. Därefter följde ett program med uppdaterad information om Rysslands krig i Ukraina, drönarnas militära betydelse idag och i framtiden, samt rymdens betydelse för försvar och säkerhet. En av programpunkterna innehöll information om FOI:s laboratorium som är internationellt certifierat av OPCW för att analysera prover som kan innehålla kemiska vapen.

Kronprinsessan fick även information om FOI:s roll i Sveriges nedrustningsarbete och besökte en av stationerna som ingår i den globala kärnvapenövervakningen inom ramen för CTBTO (organisationen för övervakning av det fullständiga provstoppsavtalet).

– Det har varit ett mycket bra besök där Kronprinsessan fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom några aktuella försvars- och säkerhetsfrågor där FOI ligger i framkant. Det är hedrande att vi får möjlighet att beskriva vår verksamhet och jag är väldigt stolt över våra forskares utmärkta presentationer, säger Jens Mattsson.